april 2016

Få fonder på plus

Få fonder är på plus senaste året, går man in på Avanza så ser man att totalt 99 av 1293 fonder har gått på plus senaste året. Det innebär att hela 92 % av Avanzas utbud av fonder har haft en negativ utveckling det senaste året. Inte undra på att man kan höra en björnstämning

Få fonder på plus Läs mer »

Spara vs att låna

I tidigare inlägg här på bloggen har jag kommenterat att flera bedömare anser att vi kan ha en potentiell skuldkris här i Sverige, detta trots att vi har haft ett rekordhögt sparande och ökande tillgångspriser. Så hur ska man då själv agera i det hela? När det hela kommer kring kan man endast styra hur

Spara vs att låna Läs mer »

Problemet med skulder

När det kommer till investeringar och ekonomi är ett av de centrala begreppen att kolla på eventuella risker och vad det skulle kunna medföra. Skulder är en av dessa risker och har varit mycket på tapeten på sista tiden, speciellt då det har varit ett återkommande tema inom makroekonomin de senaste 10 åren. Finanskrisen har

Problemet med skulder Läs mer »

Risk för svensk skuldkris

Den svenska bostadsmarknaden och den ökande belåningen börjar ge allt större uttryck i internationell media och utmålas nu som en av sju potentiella länder som kan få en skuldkris (se följande artikel). Mycket har också den nu rådande minusräntan påverkat svenskarnas vilja att låna ännu mer och buda upp bostadspriserna ännu högre, något behandlat i

Risk för svensk skuldkris Läs mer »

Den kommande kraschen

Förr eller senare kommer det en lågkonjunktur och nedgång på börsen. Vad som verkar nu så är vi just nu mitt inne i en så kallad björnmarknad. Oftast drivs denna björnmarknad av att kreditcykeln har vänt och att investerare börjar bli allt mer försiktiga med sitt kapital efter en lång period av expansion. Kollar vi

Den kommande kraschen Läs mer »

Global värdeinvestering

Senaste veckorna har ett återkommande tema på bloggen varit om hur man kan gå tillväga att ha en global kvantitativ portfölj. Det finns diverse begränsningar i och med courtage etc men nu med allt billigare tjänster blir det allt lättare att köpa aktier över hela världen. En fråga som återkommer är ofta hur man ska

Global värdeinvestering Läs mer »

Avkastning för bloggens olika strategier från 70-talet tills idag

För att få en mer samlad bild över de strategier som diskuteras här på bloggen valde jag att sammanställa de längre och mer genomarbetade studierna som finns över avkastningen för de olika strategierna. Längst nedan på sidan visas direktlänkarna till de olika studierna. Alla strategier nedan är regelbundet behandlade på bloggen och som jag själv

Avkastning för bloggens olika strategier från 70-talet tills idag Läs mer »

Kvartalsrapport Q1 2016

Första kvartalet för 2016 är nu avslutat och det har varit ett riktigt intressant kvartal med nya bottnar men också mycket extrema rörelser. För min egen del gav detta bra köplägen vilket gjorde att trots den nedåttrend vi sett under kvartalet så uppnåddes ATH i sparandet och portföljerna. Detta kvartal visade på att trots en

Kvartalsrapport Q1 2016 Läs mer »