Diversifiering kan bli 2020-talets melodi

Jag har länge varit en stark förespråkare för att diversifiera över tillgångar, marknader och strategier. Under de år jag har investerat tycker jag att det inte finns ett läge som talat för det mer än nu. Det har inte minst blivit tydligt under 2023 där ekonomier och börs har reagerat klart olika på högre räntor. […]

Diversifiering kan bli 2020-talets melodi Läs mer »