Diversifiering kan bli 2020-talets melodi

Jag har länge varit en stark förespråkare för att diversifiera över tillgångar, marknader och strategier. Under de år jag har investerat tycker jag att det inte finns ett läge som talat för det mer än nu. Det har inte minst blivit tydligt under 2023 där ekonomier och börs har reagerat klart olika på högre räntor.

För det kommer att ta tid för både marknader och ekonomier att anpassa sig till det nya högre ränteläget. Högre räntor och en oviss framtid har också gjort fler tillgångar intressanta än bara aktier. Det hela talar för att diversifiering kan bli 2020-talets melodi.

Vi diversifierar för att sprida riskerna och inte missa uppsidan

Diversifiering är så kallat den enda fria lunchen. Genom att diversifiera kan vi ofta få samma avkastning till lägre risk. Med diversifiering minskar vi risken för stora förluster, samtidigt som vi ökar vår chans att få en bra och stabil avkastning. Det är för oss som vill ha en jämn och stabil avkastning till lagom risk. Ett problemfritt sparande vilket vi kan investera i vått och torrt oavsett hur världen utvecklar sig.

På samma sätt som man vill minska risken på nedsidan med diversifiering är det också att viktigt för att inte missa uppsidan. Dessutom gör diversifiering att vi kan nyttja volatilitet på marknader då vi kan köpa och sälja på marknadens överreaktioner. Det blir extra tydligt i en volatil marknad som denna. I ena stunden ska vi ha höga räntor framöver och lågkonjunktur. I andra stunden ska räntorna falla kraftigt och ekonomin kommer gå bra.

2020-talet har hittills visat vikten av diversifiering

Jag tycker att de senaste åren har visat på vikten av diversifiering. Det har varit en omtumlande tid med pandemi och lågkonjunktur, börsrally och börskrasch samt inflations- och räntechock. Hittills har vi upplevt två börskrascher på 30 % under 2020-talet plus en inflationschock som minskat penningvärdet med 20 %. Här i Sverige har vi också upplevt två lågkonjunkturer. För den som ser sina besparingar som en trygghet har det varit en påfrestande period.

De senaste åren har också visat på vikten av att vara investerad. Den som inte var investerad under mars 2020 – december 2021 missade en dubblering av börsen. Även 2023 har visat på att man kan tappa avkastning av att inte vara investerad då många börser har gett kring 15-20 % avkastning.

Dessutom visar det volatila klimatet att det är enkelt att göra bort sig om man försöker tajma börsen. Varje år under 2020-talet har det skett ett 15 %-igt börsrally från en nedgång i oktober. Hade vi varit oroliga och sålt vid varje nedgång för att sen köpa tillbaka vid årsskiftet när börsen har vänt hade vi tappat motsvarande avkastning varje år. Det skulle lett till en negativ avkastning på -15 % istället för de +45 % som Stockholmsbörsen gett hittills under 2020-talet.

Om oron som skett varje oktober var rättfärdigad har också varierat. Det för oss också till dagens läge.

Mycket talar fortsatt för diversifiering

Efter det starka börsrallyt vi sett sedan oktober blir det lätt tro att inflationen är löst, räntorna kommer att sänkas kraftigt och ekonomin kommer gå bra framöver. Det är i alla fall vad marknaden prisar in. Men det är viktigt att komma ihåg att det är skillnaden på vad som sker mot vad som nu prisas in vilket driver framtida avkastning.

Det hösten och det senaste årets svängningar visar är snarare hur oklar framtida utveckling är. Det är för tidigt att säga om de räntor som nu prisas in kommer hålla nere inflationen och om USA/Europa kommer att undvika lågkonjunktur. Amerikansk 10-årsränta som indikerar ”riskfri” ränta det kommande decenniet gick under hösten upp 1 procentenhet för att falla lika snabbt igen.

Dessutom indikerar det mesta att vi fortfarande är sent i den börs- och likviditetscykel som startade vid 2020-talets början. Högre räntor har saktat ner tillväxten och arbetslösheten har börjat öka. Men när vi går in i global lågkonjunktur och hur illa det blir vet ingen. Det tycker jag talar ännu mer för att vara diversifierad. Både för att riskerna är högre vid slutet av börscykeln men också eftersom det kan ta år innan recession bryter ut. Aktier ger trots allt bra avkastning över tid och högre räntor har redan höjt avkastningskraven en del.

Det nya ränteläget kommer att påverka marknaden över längre tid

Liksom det tog tid för marknaderna att prisa in nollräntor kommer det att ta tid att prisa in ett högre ränteläge. Som vi sett hittills är det svårt att veta hur ett högre ränteläge kommer att slå på sikt. Det har redan nu slagit mycket mot olika marknader beroende på räntekänslighet. Detsamma kan fortsatt ske framöver där ett högre ränteläge kan bli en broms över längre tid för de med längre bindningstid (ex USA). De med kort har redan tagit smällen och kan också gynnas mer om räntorna sänks (ex Sverige).

Det har visat på vikten av att diversifiera över marknader senaste åren. Svenska småbolag har genomlevt ett stålbad. Samtidigt har det varit en AI-hausse på USA börsen där Nasdaq drivits till nya höjder. Kvantitativa strategier har också utvecklats mycket olika beroende på vilken marknad man investerat i och vilken typ av strategi.

Det har skapat värderingsskillnader mellan olika segment och marknader. I höstas handlades Stockholmsbörsen och svenska bolag med 20-30 % rabatt mot långsiktiga snitt medan den amerikanska börsen handlades med 30 % premie. Marknaden prisade in fallande vinster och höga riskpremier i Europa medan ökande vinster och obefintliga riskpremier i USA. Ett högre ränteläge och lägre värderingar har också gjort andra tillgångar attraktiva.

Flera tillgångar kan ge bra avkastning framöver

Borta är tiden då vi fick nollränta och det nya ränteläget har gjort räntesparandet klart mer attraktivt. Det var länge sedan det har skrivits så mycket positivt om räntesparande som idag. I USA tycker investeringsveteraner som Howard Marks och Ray Dalio att räntesparande har blivit så pass attraktivt att de ifrågasätter varför man ska ta högre risk. Stora tillgångsförvaltare som Vanguard och Pimco gillar också obligationer då de förväntas ge liknande avkastning som amerikanska börsen men till lägre risk.

Realtillgångar som guld och fastigheter kan också gå bra framöver i en period av högre inflation. Hittills har guldet varit det vinnande tillgångsslaget under 2020-talet och har gett likvärdig avkastning med Stockholmsbörsen de senaste tio åren. Stigande hyror och fallande realpriser gör att man kan få en aktielik avkastning att äga sin bostad trots högre räntor.

Aktier förväntas också ge bra avkastning på sikt här i Sverige och Europa. Förväntad långsiktig avkastning utifrån dagens värderingar är närmare 8 % per år vilket är i linje med det historiska snittet. Dessutom är det på aktiemarknaden där det finns högst potential för överavkastning (via kvantitativa strategier etc).

Huvudsaken är att vi inte enbart behöver investera i aktier för att få en bra avkastning idag. Det har gjort situationen klart bättre för oss investerare och vi får en okej avkastning även utanför börsen. Att ta lägre risk och få jämnare avkastning genom att investera i flera tillgångar är mer intressant än på länge.

StockholmsbörsenRäntorBostad med 70 % belåningGuld (sen 1971)
8 % per år4 % per år10 % per år9 % per år
Förväntad årsavkastning utifrån dagens värderingar

Diversifiera för att sova gott om natten

Diversifiera gör vi för att sova gott om natten. För att inte behöva bry oss om hur olika marknader går framöver. För att slippa ta hög risk för att få avkastning på våra pengar. För att dra nytta av tillfällen utan att riskera stora förluster. För att det kan både smärta att förlora pengar, men också smärta när alla andra blir rika och man inte får någon avkastning.

Själv talar jag utifrån egna erfarenheter. Att vara diversifierad har gjort att jag kunnat fånga uppsidan och begränsa nedsidan. Min portfölj gav bra avkastning under uppgångarna 2020-2021 och har klarade sig bra under nedgångarna 2022. Det har gjort att jag kunnat vara exponerad mot mer riskfyllda aktiestrategier, klarar av när de underpresterar och kan öka när de är billiga. Det skapar en långsiktighet där man inte behöver vara orolig för hur börsen går framöver.

Diversifiering är för oss som varken tror att vi själva eller marknaden kan förutsäga framtiden. För oss som inte är övertygade att en viss typ av investering alltid är den bästa. För oss som vet att det finns förlorade decennier, utdragna perioder av dålig avkastning och underprestation. För en värld som blivit mer frikopplad, med nya geopolitiska risker och som gradvis anpassar sig till ett högre ränteläge.

Av dessa anledningar tror jag att diversifiering kan fortsatt vara 2020-talets melodi. Dessutom får det oss att fokusera på det viktiga; att långsiktigt investera i det som ger bra avkastning och inte komma i vägen för detta med våra känslor.

Min portfölj hittills under 2020-talet