Lägre värderingar ger högre avkastning

Jag har pratat mycket om att Stockholmsbörsen är billig det senaste året. Det finns en stor anledning till det; lägre värderingar ger högre avkastning. Det säger sig lite av sig självt; betalar du ett lägre pris för ett framtida kassaflöde får du bättre avkastning.

Det är speciellt i lägen när det inte ser bra ut som man kan köpa billigt och få hög avkastning. På samma sätt som med värdeinvesteringar får vi en högre ersättning för att ta risk när marknaden är pessimistisk. Det blir extra tydligt i år där investerare och svenska småsparare undvikit svenska aktier och investerar i utlandet.

Tur nog skapar det bra investeringslägen för oss andra. Nedgångarna har gjort att svenska aktier ser attraktiva ut. För att visa hur låga värderingar lett till högre avkastning har jag tagit fram hur det fungerat de senaste 40 åren på Stockholmsbörsen.

Låga värderingar ger bättre odds för högre avkastning

Grafen nedan visar Stockholmsbörsen värdering mätt som CAPE jämfört med avkastningen för Stockholmsbörsen under det efterföljande året. Som grafen visar leder en dyr börs till lägre avkastning och en billig börs till högre. Den svarta linjen indikerar dagens värdering vilket är CAPE 18. Nästan alla gånger vi befunnit oss vid eller under denna har vi fått en bra avkastning de efterföljande åren.

Värdering och efterföljande årsavkastning för Stockholmsbörsen 1982-2022

Det finns också en tydlig relation mellan värdering efterföljande årsavkastning om vi delar in perioden i en billig börs eller dyr börs. Delningen sker vid den historiska medianen (CAPE 23) där en billig börs är värderingar under medianen och en dyr börs är över (vi är nu mitt i den billiga halvan).

Tabellen nedan visar snittavkastning och negativ avkastning givet en billig och dyr börs. Avkastningen har varit närmare 20 procentenheter högre vid en billig mot en dyr börs. Dessutom sjunker antalet tillfällen avkastning varit negativ till under hälften.

Snittavkastning efterföljande årNegativ avkastning
Billig börs27 %15 % av tiden
Dyr börs8 %35 % av tiden
Stockholmsbörsen 1982-2022

Låga värderingar talar också för hög avkastning för aktiestrategier

Det är inte bara börsen som gynnas av lägre värderingar utan även kvantitativa aktiestrategier. Grafen nedan visar att värdeaktiers värdering korrelerar väl med efterföljande årsavkastning för Börslabbets strategier.

Tabellen visar på samma sätt skillnaden mellan när värdeaktier är billiga mot dyra (över eller under den historisk medianen). Även här får vi runt 20 procentenheter högre avkastning och antalet tillfällen avkastningen varit negativ mer än halveras jämfört med när värdeaktier är dyra.

Snittavkastning efterföljande årNegativ avkastning
Billiga värdeaktier40 %10 % av tiden
Dyra värdeaktier17 %25 % av tiden
Börslabbets strategier 2001 – 2021
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Risken är större att missa uppsidan än att undvika nedsidan

Jag tycker också att statistiken talar för att risken är större att missa uppsidan än att undvika nedsidan när värderingarna är låga. För att illustrera det har jag slagit ihop olika utfall för Börslabbets strategier vid tidigare gånger vi har haft värderingar som idag.

Skulle värderingarna fortsätta ner som under 2001, 2002 och 2008 var det en vidare nedgång på upp till -30 % innan det vände upp. Om vi istället såg en botten nu i höst som 2004, 2012 och 2020 gav strategierna en positiv avkastning på upp till +110 % det efterföljande året. Det hela beror på hur väl man prickar börsbotten.

Passa på att köpa när det är billigt

En sak jag lärt mig från att investera på börsen är att passa på när läge bjuds. Vad resultaten ovan visar är oddsen hög att vi får bra avkastning utifrån dagens värderingar. Även om det finns risk för nedgångar framöver ger det oss bara fler möjligheter att köpa billigt. Vidare nedgångar innebär också att börsen blir ännu mer attraktiv och vi får en längre lucka där vi kan köpa.

Jag tror därför att risken är större att man går miste om läget och undviker investera på grund av osäkerheterna. Vi vet aldrig när dagens tillfälle stängs. Humöret kan svänga kraftigt och de en gång attraktiva priserna kan återigen bli utom räckhåll. Därför tror jag att det är bättre att köpa kontinuerligt än att försöka pricka botten. Det är bättre att satsa på att investera långsiktigt och passa på att investera extra när det är rea.