Vikten av att investera långsiktigt

Majoriteten som investerar i aktier har en långsiktig horisont på sitt sparande. Trots det har man oftast ett kortsiktigt fokus. Man utvärderar sin utveckling enstaka dagar, månader och år vilket nu enkelt går att göra via en app i mobilen. Samtidigt visar det mesta på att vara långsiktig är den bästa edgen man kan ha som småsparare.

Vi behöver helt enkelt acceptera att det finns bra och dåliga perioder på börsen. Det gäller i stort sett för alla investeringar och strategier. Det finns inget som alltid fungerar och det kommer alltid finnas perioder av nedgångar och underprestation. Det kan pågå i månader men det kan pågå i år. Det är helt enkelt priset vi betalar för att få avkastning.

Det kommer alltid dåliga perioder

Det är bara att acceptera nedgångarna. Men de dåliga perioderna är inte bara av ondo utan de bjuder ofta på bra investeringslägen. När kapital är dyrt och vi får bra riskpremier innebär det att vi får betalt att investera och ta risk. Därför är läget idag klart bättre än för två år sen med nollräntor och låga riskpremier.

Vore det inte heller för dessa svängningar i sentiment skulle det inte heller finnas något att utnyttja för att få högre avkastning. Majoriteten av de strategier jag studerat utgår just från överreaktioner i marknaden. Det kan vara både på det positiva (momentum) och det negativa (värde) sidan av spektrumet. Strategierna har också dåliga perioder vilket är en stor anledning till att de funkar.

Det kan också alltid bli värre vilket kan testa ens nerver ytterligare. Vi har trots allt haft nedgångar på över 50 % fyra gånger på Stockholmsbörsen. Studerar man börshistoriken ökar oddsen för högre långsiktig avkastning vid nedgång, men också oddsen för hög volatilitet och nedgångar i närtid.

Om investeringshorisonten är lång gäller det därför inte att ge upp vid dåliga perioder. Som med värde under 2018-2020 (som sen gick riktigt bra efter det) eller som svenska mot amerikanska börsen idag.

Då det är omöjligt att pricka botten är det därför ofta bra att sprida ut sina inköp och det är vad de flesta framgångsrika investerare gör. Det är också när det ser som dystrast ut då de bästa köplägena skapas (som efter pandemiutbrottet våren 2020 eller Lehmankraschen hösten 2008).

Fokusera på lång sikt

Jag själv studerar börsen och följer marknaden mycket på kort sikt för att förstå vad som händer. Som Howard Marks säger kan vi inte förutspå framtiden men vi vet var vi är nu. En stor anledning till att veta var vi är nu är för att vara inställd till vad man kan förvänta sig och vara mer eller mindre aggressiv. Jag ser det som ett evigt lärande av hur börs och ekonomi fungerar och där vi nu är i den mest intressanta perioden på länge.

Trots min bevakning på kort sikt är det inte något som påverkar majoriteten av mitt sparande. Det har jag i en allvädersportfölj som ska klara sig oavsett marknadsklimat och där underliggande exponering är mot strategier som utnyttjar felprissättningar i marknaden på lång sikt (värde, momentum, trend).

Exempelvis ser jag fortsatt risker på kort sikt (som många andra), men också bra potential på lång sikt. Och det är potentialen på lång sikt som styr majoriteten av vad jag är exponerad mot.

Dessutom gynnas ett diversifierat sparande av svängningarna. Det gör att jag kan öka vid underprestation för att utnyttja ”mean reversion” och att det blivit billigare. Samtidigt har jag också möjlighet att öka ytterligare under kommande året om det fortsätter ner.

Positionering är det viktiga

Tajming är svårt. Därför är positionering alltid det viktigaste som vi har kontroll över. Då vi inte vet framtiden behöver vi ta höjd för en rad av potentiella utfall i vårt sparande. Det gäller att exponera oss mot det som kan gå bra på sikt men det gäller också att ta höjd för fortsatta risker.

Det är också den stora anledningen till varför det är bra att vara diversifierad för att klara av att spara på lång sikt. Vi vet aldrig hur enskilda marknader, strategier, aktier eller tillgångar kommer att utveckla sig. Genom att vara diversifierad kan vi sprida riskerna och det har i alla fall hjälpt mig att klara av de dåliga perioderna.

Nu gäller det att vara positionerad för en oviss framtid. Vi vet aldrig hur marknaden utvecklar sig i närtid, men vi vet att långsiktig avkastning korrelerar väl med dagens värderingar vilka ser klart attraktiva ut på många håll.