Min portfölj

På denna sida redovisas min egen portfölj som jag har utvecklat genom åren. Sparandet ligger uppdelat mellan följande olika delar:

  • Kvantitativa aktiestrategier
  • Global trendföljning
  • Räntor
  • Guld

Målet med portföljen och sparandet är att få en hög stabil avkastning på lång sikt till inte en allt för hög risk. Fördelningen är hälften aktier, fjärdedel trendföljning och fjärdedel säkra tillgångar (räntor och guld). Alla strategier går att följa via min tjänst Börslabbet. Jag har skrivit ett längre inlägg om portföljen och se studien om allvädersportföljer för liknande portföljer och inspiration.

Kvantitativa aktiestrategier

Aktiesparandet ligger i kvantitativa strategier som investerar systematiskt i aktier efter strategierna sammansatt momentum, trendande värde, trendande utdelning och trendande kvalitet. Jag investerar likt Börslabbets svenska portfölj, nordiska portfölj och amerikanska portfölj på respektive marknad.

Strategierna är baserade på värde, kvalitet och momentum vilket använder investerares beteendebrister när de prissätter företag. Faktorerna har visat sig fungera på börser världen över och så långt tillbaka vi har bra historisk marknadsdata (läs mer om strategierna i Börslabbets studie). De är diversifierade över både marknader och faktorer för att sprida riskerna och för att ge en mer jämn avkastning över tid.

Min exponering är grovt räknat en fjärdedel i vardera momentum, svenska trendande strategier (värde, utdelning och kvalitet), nordiska trendande strategier och amerikansk värde. Tanken med denna fördelning är att ha en liknande exponering (50-50) mot Sverige som utlandet samt mellan momentum/kvalitet och värde/utdelning. (Notera att flera av strategierna / portföljerna är en mix vilket gör att det grovt räknat blir en liknande exponering).

Global trendföljning

Den andra delen av sparandet ligger i Global trendföljning. Den investerar i de topp 3 marknader som har haft bäst prisutveckling / momentum. Principen är att använda tillgångars momentum och trender för att få liknande avkastning som börsen men till lägre risk. Trendföljning fungerar bra i kombination med ett vanligt aktiesparande för att minska risken och få en mer stabil avkastning. Detta eftersom trendföljning kan ge bra avkastning när börsen inte ger det, gynnas av makrovolatilitet och är ett bra skydd mot inflation.

Räntor

Räntedelen av portföljen är främst investerad i obligationsfonder (AMF Räntefong Lång och Storebrand Obligation) och sparkonto för buffert. Den används för att få ner risken vid kriser och börskrascher, fungera som buffert för löpande utgifter och kassa för när köplägen dyker upp vid marknadsturbulens. Därmed kan det justeras något som andel av den totala portföljen beroende på kassaflöde och marknadsläge.

Guld

Guld utgör en hedge mot större fall på börsen och inflation (läs mer om skydd mot inflation här). Guld har också gått bra under perioder av låga realräntor och perioder då varken aktier, fastigheter eller räntor går bra. Den ligger investerad i ETF:er som investerar i fysiskt guld som Xetra Gold och WisdomTree Physical Swiss Gold (läs mer).

Bostad

Utöver den finansiella portföljen har jag som många andra investerat i min bostad. Jag ser det som en naturlig diversifiering till det finansiella sparandet och studerat vad som driver bostadspriserna och avkastningen för en bostadsinvestering i detalj. Detta finns som en serie inlägg här på bloggen:

Utveckling

Ibland följer jag upp utvecklingen av min portfölj här på bloggen. Grafen nedan visar utvecklingen hittills under 2020-talet då portföljen har gett en avkastning på 16,3 % per år. Som portföljen visar har det varit en bra period att vara diversifierad över tillgångar, marknader och strategier.

Backtest av portföljen

Jag har gjort ett backtest av denna portfölj som kallas Investerarfysikerportföljen. Fördelningen i testet är 50 % Börslabbets svenska aktieportfölj inkl handelskostnader, 25 % global trendföljning, 12,5 % guld och 12,5 % räntor.

Resultatet var under perioden 2001-2021 en avkastning på 17,3 % per år, maximal nedgång på -25 %, en volatilitet på 12 % och Sharpe och Sortino kvot på 1,26 och 2,34. Alltså har denna typ av portfölj gett både bra avkastning till lägre risk än börsen. Se studien om allvädersportföljer för liknande portföljer och inspiration.

(Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)