Min portfölj och utveckling

På denna sida redovisas min egen portfölj som jag utvecklat genom åren och bloggar om regelbundet på denna blogg. Sparandet ligger uppdelat mellan fyra olika portföljer där fördelningen visas nedan. Målet med portföljen och sparandet är att få en hög stabil avkastning på lång sikt till inte en allt för hög risk.

Allokering:

55 % Aktiestrategier

30 % Global trendföljning

10 % Räntor

5 % Guld

Aktiestrategier

Aktiesparandet ligger i kvantitativa strategier som investerar i aktier utifrån olika värdekriterier. De portföljer som investerar i Sverige är Börslabbets strategier; Trendande utdelning, Trendande kvalitet, Trendande värde, Sammansatt värde, Sammansatt momentum (se backtest här). De amerikanska portföljerna investerar i net-nets och värdebolag efter trendande värde. Därutöver ligger en del av sparandet i diverse internationella ETF:er (går tyvärr inte att köpa sen årsskiftet 2017/2018). Utvecklingen för alla portföljer sedan start visas nedan (gick över från indexfonder till aktivt/kvantitativt sparande under 2015):

Utveckling för egna aktiestrategier sedan start i början av 2015:

Fördelningen är:

  • 30 % Börslabbets kvartalsportfölj (Sverige)
  • 30 % Börslabbets trendande värde (USA)
  • 20 % Net-nets (USA)
  • 20 % Internationella ETFer

Global trendföljning

Drygt en trejdedel av sparandet ligger i en global trendföljande portfölj (läs mer här). Den investerar i de marknader som har haft högst avkastning under det senaste året. Principen är att få hög och stabil avkastning genom att följa tillgångars momentum och byta mellan olika tillgångar efter de signaler som ges.

Räntor och guld

Räntedelen av portföljen ligger investerad på ett vanligt sparkonto i dagsläget och fungerar som buffert för oförutsedda utgifter och som kassa då köplägen dyker upp vid marknadsturbulens. Guld utgör en hedge mot större fall på börsen och ligger investerad i ETF:er som investerar i fysiskt guld.

Backtest av portföljen

På Börslabbet har jag gjort ett omfattande backtest av denna portfölj som nedan benämns ”Tillväxtportfölj”. Resultatet var under perioden 2001-2016 en avkastning på 20 % per år med en maximal nedgång på -26 % (ej justerat för avgifter). Alltså har denna typ av portfölj gett både hög avkastning till lägre risk än börsen, vilket är det stora syftet med strategin.

Flera strategier jag bloggat om

Här summeras alla strategier och studier som tagits upp på bloggen och som utvecklats på Börslabbet. Utöver dessa strategier har jag också skrivit ihop en FAQ.

Aktiestrategier:

Portföljstrategier: