april 2022

Vad driver bostadspriserna?

Under pandemin har vi sett en stor ökning av bostadspriser som i stort sett varit en fortsättning på de prisuppgångar vi sett under lång tid. Då kan man ställa sig frågan; är dagens bostadspriser rationella? Eller har vi en bostadsbubbla där marknaden har orealistiska förväntningar på framtida prisuppgångar? Vad är det som egentligen driver bostadspriserna? […]

Vad driver bostadspriserna? Läs mer »

Hur hög är räntan på sikt?

Räntan är givetvis viktig när vi investerar och de flesta påverkas av vilken räntenivå det är i samhället. Den påverkar alla typer av investeringar direkt eller indirekt via antingen belåning eller hur attraktivt sparkontot är mot börsen. Räntan som fås genom att låna ut till staten anses vara den riskfria räntan och på kort sikt

Hur hög är räntan på sikt? Läs mer »