Kvantitativ investering i hela Norden vs Sverige

För ett tag sen skrev jag om Global värdeinvestering och att resultat visar att det har lönat sig att bredda sina strategier global för värdeinvestering. Detta fick in mig på tankarna om det är värt att bredda strategin för hela norden istället för enbart Sverige, eftersom det är ganska billigt att implementera en strategi för norden istället för enbart Sverige. Detta då courtaget för nordiska länder har sjunkit ganska mycket senaste åren och nordiska marknader täcks nu av Börsdata.

I Norden så har de senaste 15 åren Sverige varit den marknad som gått näst bäst. Bäst har Danmark gått och efter oss kommer Norge och sist Finland (MSCI data). Det danska indexet har varit mycket drivet av Novo Nordisk som utgör 45 % av marknadsvärdet och finska indexet har haft Nokia som stop-kloss då det utgör 23,5 % av indexet (och mycket mer tidigare). Sverige utgör däremot största indexet och de andra marknaderna är endast 30 % större än Sverige tillsammans (räknat i MSCI market cap).

För att se hur bra olika strategier har presterat valde jag att använda Börsdatas strategier, först för Sverige och sedan för resten av Norden. I alla strategier valdes 20 bolag och de alla är testade under perioden mars 2001 – mars 2016. Nedan visas resultatet.

Börsen som helhet:
MSCI Sweden 9 %
MSCI Nordic 7 %

Magic formula:
19,1 % Sverige
18,3 % Norden

Graham:
18,1 % Sverige
15,9 % Norden

Utdelningsstrategin:
16,8 % Sverige
10,3 % Norden

F-score:
17,9 % Sverige
13,3 % Norden

Efter en snabb genomgång så visar det att strategierna har presterat klart bättre i Sverige än i övriga Norden, vilket inte är konstigt då Sverige har presterat bättre än det nordiska indexet. När man testar dessa strategier på Börsdata med de nya nordiska marknaderna är de inte helt tillförlitliga då inte alla nordiska företag tas med, men det ger en fingervisning. Att diversifiera i resten av Norden har inte varit den bästa strategin de senaste 15 åren.

Något viktigt att ha med sig är att svenska marknaden har varit bland de bättre börserna i Norden de senaste 15 åren, speciellt bland mid cap bolag, vilket inte alls behöver vara fallet framöver. Trots detta så verkar inte en större spridning varit särskilt effektivt i Norden jämförelse med studier för hela världen.

Det finns några intressanta punkter att tänka på i detta:

  • Enskilda länder kan fortfarande sticka ut som bra länder för kvantitativ värdeinvestering. I den tidigare studien var Japan det, som slog en global portfölj under studien. Däremot behöver det inte betyda att detsamma kommer ske framöver.
  • Sverige och övriga Norden är ganska lika, vilket gör att diversifieringen är inte särskilt stor.
  • Det tillkommer fortfarande en valutarisk och den stora skillnaden i transaktionskostnaden är växlingskostnaden vilken kan vara högre än courtaget.
Själv anser jag inte att diversifieringseffekten är tillräckligt stor för att bemöda mig att inkludera Norden i mina svenska portföljer, då strategierna har fungerat lika bra här. Istället investerar jag i ETF:er som investerar globalt så länge tills portföljerna blir tillräckligt stora för att investera globalt (eller kostnaden minskat). Dessutom är det också roligt att ha svenska portföljer då det är lättare att bevaka svensk börs och ha koll på de aktier vi har här. Den stora fördelen att investera i flera marknader kommer när man går upp på kontinental eller global skala, vilket också är vettigt eftersom man då slipper risken av att ha allt för mycket investerat lokalt (inkl grannländer). I dagsläget kan man billigt täcka in Norden, Tyskland, Kanada och USA för billigt courtage vilket också är ett alternativ.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *