Risk för svensk skuldkris

Den svenska bostadsmarknaden och den ökande belåningen börjar ge allt större uttryck i internationell media och utmålas nu som en av sju potentiella länder som kan få en skuldkris (se följande artikel). Mycket har också den nu rådande minusräntan påverkat svenskarnas vilja att låna ännu mer och buda upp bostadspriserna ännu högre, något behandlat i WSJ ganska nyligen. Kollar vi på Sveriges bostadspriser så har dessa gått upp med nästan 50 % sedan sänkningen av räntan började ske i början av 2013 och är nu på rekordnivåer. Intressant nog så är vi inte det enda landet som sitter i liknande situation, utan länder så som Kanada, Australien, Hong Kong, Kina, Norge och Sydkorea är också med i samma båt. Nedan visas utvecklingen av privata skulder i jämförelse med BNP för de olika länderna där vi kan konstatera att vi griper en fin andraplats.

Källa: Forbes – The Seven Countries Most Vulnerable To A Debt Crisis

För den som är intresserade av längre tidsserier så har forskaren Daniel Waldenström tagit fram en graf för skuld mot disponibel inkomst under de senaste 200 åren i sitt arbete ”The National Wealth of Sweden, 1810-2014”.  Vi ser senast hur 90-talets bobubbla gick upp och ner markant. 
Så okej, vi är bland de länder som har en stor risk för en skuldkris, är det i så fall analogt med en bostadsprisbubbla? Kollar vi på realutvecklingen för de senaste 15 åren för bostadspriserna bland de länder nämnda ovan så kan vi konstatera att efter det senaste fallet i Hong Kong så griper vi en förstaplats i prisutveckling enligt The Economist husprisindex (notera att i kvartal 4 2015 fortsatte svenska bostadspriser upp med är inte registrerade i grafen nedan). Vi ligger alltså i topp med Hong Kong som länder där bostadspriserna gått upp mest, har högst risk för skuldkris och befinner oss för tillfället i den ballistiska rörelse som brukar indikera slutet av en bubbla (se t.ex. Bitcoin, Kinas aktiemarknad, IT-bubblan etc för relevanta jämförelser). 
Källa: The Economist – Global House Prices
För att få en förvarning för vad som kan hända i Sverige är det därför bra att bevaka skeendena i länder som har ett liknande läge. Många gånger konstateras det att det är bostadsbristen som driver upp priserna i Stockholm. Jämför med Hong Kong så lider de också av grov bostadsbrist och det har inte hindrat bostadspriserna att falla med -12 % senaste halvåret där. Nu börjar bostadspriserna också falla i Sydney utöver Hong Kong, där prisnivåerna är på liknande nivå som i Stockholm. Med en global kreditkontraktion och minskat riskbeteende så kan det bli intressant att se om det kommer få sina spår i svenska bostadspriser, än så länge har inte börsfallet spridit sig till bostadsmarknaden.
I och med den risk som finns för en eventuell skuldkris som kan ske här i Sverige så känns det vettigt att reflektera över sin ”home bias” och kanske inte ha alla sina besparingar i svenska aktier och svenska bostäder. I och för sig drivs en stor del av svenska bolags vinster av export, vilket gör att förhoppningsvis kommer inte krisen bli lika svår om den skulle ske som under 90-talet. Kan vara värt att kolla på Danmark och Nederländerna som lite vägledning till vad som skulle kunna hända här vid en nedgång i bostadspriserna. Nederländerna hade en nedgång på – 20 % under åren 2008-2013, något som skulle kunna ske här. Men vi har också Irland som avskräckande exempel där bostadspriserna halverades efter krisen. 
Om vi kommer se en skuldkris i Sverige är svårt att säga på rak arm, men riskerna finns och kollar man på personers agerande i dagsläget där man kan ta miljonlån utan vidare eftertanke känns det lite riskfyllt. Bara framtiden kan utvisa om det var värt att vara orolig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *