Do-it-yourself vs aktiva ETF:er

Många gånger när det kommer till investeringar lönar det sig att göra det själv. Detsamma gäller de kvantitativa strategier som jag skrivit om här på bloggen. Nu börjar det komma fler ETF:er i detta område, men många gånger kan det vara bättre att göra själv. Problemet är att institutionella investerare oftast har den frihet som vi privata investerare inte har. Själv har jag gjort beslutet att spara i ett flertal olika strategier, vilket gjort att det ännu inte kommit upp i de volymer vilket motiverar att göra allt själv.

Ett tydligt exempel är att ha själv en kvantitativ strategi vs Alpha Architects ETF:er QVAL, IVAL, QMOM och IMOM. Wes Gray har sagt i en intervju att han uppmuntrar till att investera själv, eftersom man då kan ha en mer koncentrerad portfölj samt investera bredare i alla aktier på börsen och inte begränsa sig till large cap vilket de är via sin ETF-struktur. Ett bra exempel på det är screenern hos Acquirer’s Multiple, där large cap har gett 15,6 % per år, medan all investable har gett 24,3 % per år under åren 1999-2014 (all investable = alla aktier över 200 MUSD i market cap, mid och large cap i Sverige).

För att göra en jämförelse kan vi lista olika avkastningar för olika strategier. För de strategier som Alpha Architects ETF:er bygger på har de i snitt gett en avkastning på 18,6 % innan avgifter och med uppskattade historiska avgifter på 2,4 % har de gett 16,2 % per år (avgifterna i dagsläget ligger på 0,79 %). För de som investerar i USA är avkastningen på 19,6 % per år innan avgifter. Det kan jämföras med de strategier som investerar på all investable:

Avkastning per år innan avgifter:
Alpha Architect USA + internationellt: 18,6 %
Alpha Architect USA: 19,6 %
Acquirers Multiple (large cap): 15,6 %
Acquirers Multiple (all investable): 24,3 %
Value Composite (all investable): 20 %
Trending Value (all investable): 21,2 %

De flesta ovan är testade under åren 1974-2014 förutom Acquirer’s Multiple och de internationella strategierna för Alpha Architect. Testet för Acquirer’s Multiple är lite väl kort för att säga om det är klart högre än de andra, så jag antar att de ger ungefär som Value composite och Trending Value. Ytterligare en viktig komponent är att avkastningen kan öka med närmare 1-2 % om man har en mer koncentrerad portfölj än för ETF:erna, 10-15 aktier istället för 50 aktier.

På det stora hela är avkastningen ca 22-23 % per år historiskt för de koncentrerade värdestrategierna som investerar på hela amerikanska aktiemarknaden (all investable) mot 19,6 % för ETF:erna. Det innebär ca 2-3 % högre avkastning per år. Efter avgiften för ETF:en så bör avgiften för strategin vara lägre än ca 3-4 % per år för att det ska vara värt att investera själv. Med dagens mini-courtage hos Avanza plus växlingsavgift blir det totalt ca 1 % i avgift per byte per år plus spread. Utöver det tillkommer en screener vilken kan kosta ca 300-400 kr för den månad då man behöver allokera om. Med en portfölj på 50 000 kr blir det överslagsvis en total kostnad på ca 2,3 % per år (1 % i avgift, 0,5 % i spread, 0,8 % för screener). Detta går givetvis att göra billigare via DeGiro och med mer kapital. T.ex. med en 100 000 kr portfölj hos DeGiro kan kostnaden komma under 1 % per år. För internationella portföljer krävs några hundratusen för att kostnaden ska bli rimlig.

Slutsatsen kan dras att det krävs närmare över hundratusen i en strategi för att det ska vara vettigt att investera själv i mindre bolag än via Alpha Architects ETF:er. För internationella marknader krävs det ännu mer. Om det sen är värt det extra arbetet för de extra 1-2 %:en i avkastning kan man också fråga sig, plus att en momentumstrategi skulle vara ännu dyrare att implementera. Min egen plan är först att använda sig av Alpha Architects ETF:er för att sedan kanske starta en egen strategi. Förhoppningsvis har då också flera nya tjänster kommit ut på marknaden då vi under de senaste två åren sett en enorm förändring i förutsättningarna för en småsparare. Däremot är det fortfarande vettigt att själv spara kvantitativt här i Sverige, då kostnaderna kan hållas låga även för små portföljer (under 10 000 kr) och det inte finns några andra alternativ här. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *