Har vi sett börsbotten?

Det har skett en tydlig vändning i börshumöret de senaste månaderna och allt mer tyder på att björnmarknaden ser ut att fortsätta. Småbolagsindexen har gjort nya bottennoteringar och börsen har handlats svagt med stora rörelser på senare tid.

Flera signaler visar på att vi går in i en vidare börsnedgång och att vi ännu inte har sett en börsbotten. Därför vore det intressant att se vad som oftast sker vid en börsbotten och vad aktuella marknadssignaler säger i relation med detta.

Indikatorer på en börsbotten

Följande brukar ske vid en börsbotten:

  • Klart negativ trend
  • Höga riskpremier
  • Hög och ökande arbetslöshet
  • Centralbankerna sänker räntan

En börsbotten sker alltså när börsen har fallit kraftigt, risk prissätts högt, arbetslösheten är hög och centralbankerna sänker räntan för att rädda ekonomin. En period där investerare kastar in handduken och sentimentet är klart negativt. Senast det skedde var vid pandemiutbrottet våren 2020.

Inget av detta är uppfyllt i dagsläget och som det ser ut har vi det fortsatt framför oss.

Trenden har precis börjat rulla över

Det som talade för en stark börs i våras var trenden / momentum. Denna har nu börjat rulla över och allt fler börser handlas under 200 dagars glidande medelvärde (MA200).

Men det har precis börjat och flera börsen är endast ner med -10 % från toppen. Det är oftast efter att börsen länge handlats negativt som en botten sätts (som förra hösten). Bara för att vi upplevde en större nedgång förra året behöver det inte heller innebära att börsnedgången är över.

Fortsatt låga riskpremier

Till skillnad mot förra året har de kraftigt ökande räntorna inte prisats in på börsen. Snarare har riskpremien att äga aktier minskat på flera marknader. S&P 500 ger nu en earnings yield på 4,6 % vilket är lägre än amerikanska 10-årig obligationsräntan på 4,9 %.

Liknande bild får vi om vi tittar på andra riskmått så som VIX och kreditspreadar. Båda har tidigare ökat kraftigt vid en börsbotten. De har börjat gå upp men handlas fortsatt på låga nivåer. Alltså får vi inte mycket ersättning för att ta risk idag.

Recession fortsatt framför oss

Den amerikanska och globala ekonomin har ännu inte gått in i lågkonjunktur men fler signaler tyder på att den kan komma. Amerikansk arbetslösheten är fortsatt låg men har börjat gå upp.

Den inverterade räntekurvan som lyckats förutse tidigare recessioner har börjat stänga sig i snabb takt. Det är först efter den inte längre är inverterad som recession historiskt har börjat.

FED har fortsatt en restriktiv penningpolitik för att bromsa in ekonomin. Det är först efter de börjat sänka som börsen tidigare bottnat.

Stämmer väl med börs- och likviditetcykeln

Det skulle också stämma väl med Bridgewaters börs- och likviditetscykel som jag skrivit en del om senaste året (1, 2, 3). Hittills har vi gått igenom den övre delen av kreditåtstramningar med höjda räntor och QT. Tillväxten har börjat bromsa in, men saktare än vad många trodde.

Vi är därför fortsatt i steget ”bear markets” där tillväxt sjunker, riskpremierna ökar och tillgångspriserna faller. Det tar sen stopp när väl centralbankerna börjar sänka räntan igen och förbättrar likviditeten.

Likviditetscykeln. Källa: Bridgewater

Att nedgången kommer i omgångar skulle också stämma väl in med de utdragna björnmarknaderna på 90- och 00-talet. Båda dessa skedde i två omgångar under loppet av 3 år. Det finns också fundamentala likheter i form av räntechock och initialt höga tillgångsvärderingar som tar tid att prisas in.

Acceptera läget och dra nytta av det

När vi ser en börsbotten och hur djup den blir vet ingen på förhand. Men skulle Stockholmsbörsen falla med 30 % till skulle vi totalt se en halvering av börsvärdet. Detta har endast skett 5 gånger sen år 1900 och alla bjöd på riktigt bra investeringstillfällen. Bara en återhämtning skulle innebära en dubblering av pengarna.

Dessutom är Stockholmsbörsen redan billig och en vidare nedgång skulle innebära att vi får värderingar som endast skett i början på 80-talet, 90-talskrissen och under finanskrisen. Alla tillfällen som bjöd på bra långsiktig avkastning efteråt.

Därför borde vi skifta fokus till hur vi kan dra nytta av läget om vi fortsatt har börsbotten framför oss. För denna björnmarknad kan ge investeringstillfällen som endast sker ett fåtal tillfällen under vår investeringskarriär. Mer om det i ett kommande inlägg.