Golden Butterfly firar 5 år

Sommaren 2016 valde jag att starta en Golden butterfly-portföljShareville för att inspirera till ett simpelt sparande men med låg risk. För det jag märkte var att de flesta sparare är ganska extrema i sitt sparande; antingen allt på sparkontot eller allt i aktier. Det många missar är att det finns mycket gratis att hämta genom diversifiering och man kan då få en lägre risk men ändå få bra avkastning.

Golden butterfly investerar i lika delar i en svensk indexfond, global indexfond, korta räntepapper, långa räntepapper och guld. Tanken med just Golden butterfly var att ha ett något mer aggressivt alternativ till den Permanenta portföljen men med samma komponenter för att vikta upp aktier något i relation med räntepapper.

Avkastning senaste 5 åren

Ser vi till avkastningen för de senaste 5 åren har den varit ungefär hälften mot en svensk indexfond. Det är intressant att den också fått 3-stjärnors rating vilket innebär att den riskjusterade avkastningen är topp 10 % av användarna på Shareville. Nu har populariteten för plattformen minskat över tid, men det har varit ett mer utmanande år för småsparare som jag noterade i min årsrapport.

Nedan visas de fonder som portföljen är investerad i. Det enda skiftet jag gjort sen starten för 5 år sedan är att byta ut guldinnehavet till WisdomTree Physical Swiss Gold som innehar guld fysiskt. I övrigt har jag inte sett något större behov att ändra i portföljen.

Jämfört med alternativen

Det är också intressant att jämföra hur denna i stort sett passiva DIY (do-it-yourself) portfölj presterat mot de robotförvaltare som kommit under samma period. Lysa som jag själv föredragit av de olika aktörerna startade också för ca 5 år sen. Om man skulle ha 50-50 mellan aktier och räntor hos dem hade man fått +42,5 % under de senaste 5 åren. Så hittills har DIY portfölj som Golden butterfly klarat sig något bättre.

Den stora anledningen är guld är med i portföljen och till viss del lägre avgifter (0,13 % jmf med 0,355 % per år för Lysa). Guld kan bli av ännu större vikt om vi fortsatt ser en hög inflationguld fungerar som en inflationhedge. Det kan också kompensera något för den höga exponeringen mot räntepapper i portföljen nu med negativa realräntor.

För den som undrar har jag under året avslutat den simpla aktieportföljen på Shareville som användes för illustration för en enkel kvantitativ portfölj. Istället är mitt fokus på Börslabbets strategier som jag anser är en bättre implementation. För den som är intresserad finns det också en studie på hur Golden butterfly och Permanenta portföljen presterat med Börslabbets strategier.