Årsrapport 2021

Vi lägger ett kanonår bakom oss där Stockholmsbörsen levererade bästa året sen 2009. Det märks att det skedde en bra återhämtning i ekonomin efter den lågkonjunktur som följde pandemiutbrottet. Det blev ett år präglat av meme-stocks, kryptovalutor, en het bostadsmarknad och allmänt god riskvilja.

Kvantitativa investeringar

Det var ett bra år att investera kvantitativt i aktier där både värde och momentum gick bra och portföljerna gav över 50 % i avkastning. Det som kännetecknade året var att det skedde större rotationer på marknaden mellan värde och tillväxt. Det gjorde att värde gick bäst under våren medan momentum gick bäst under hösten. Vi kanske nu ser ett skifte igen då värde tenderar att gå bättre än momentum/tillväxt vid ökande räntor vilket vi också sett nu i början av året på grund av ränteoron.

Under ett år som 2021 är det också extra kul att se hur väl det fungerar vissa år att investera efter vad som historiskt fungerat på börsen. Även om vissa delar av marknaden gått bra har det inte varit ett uppenbart år för att veta vad man ska investera i. Av 2020-års vinnare gick många ganska dåligt under 2021. Det var också mycket spekulation i många aktier så som Tesla, GME och AMC. Här i Sverige gav exempelvis First North negativ avkastning för året.

Jag tyckte det var riktigt intressant att se ”Mitt år” på Avanza där de visade att den genomsnittliga kunden hade en avkastning på +20 %, nästan hälften mot index. Nu med deras bokslutskommuniké uppdaterades siffrorna till 24 % vs 39 % för Stockholmsbörsen, att jämföra med förra året där Avanzas kunder fick 19 % vs 15 % för Stockholmsbörsen.

Det är lite illustrativt att när det är spekulativt på marknaden så gynnas sällan småspararen. Snarare är många mer aktiva och under året har sociala medier och YOLO-investering gjort att många investerat i specifika aktier och ibland med optioner. Talande var att året avslutades med att hälften av alla nettoköp via Avanza skedde i Tesla. Samtidigt ser vi många aktier och bolag till ganska rimliga värderingar parallellt med detta.

Det är vid tillfällen av hög spekulation som det är bra att investera kvantitativt efter bestämda regler. Dels för att lägga band på sig själv och inte dras med i spekuleringsvågen, men också då det oftast skapas tillfällen när marknaden blir irrationell som denna. Vi ser både att kvantitativa strategier oftast ger en överavkastning efter krascher och bubblor, där två tydliga exempel är IT-bubblan och finanskrisen. Värdespreaden är fortsatt på liknande rekordnivåer som under IT-bubblan och har inte minskat markant trots ett bra år för värde. Så även om det har varit ett bra år för kvantitativa strategier kan vi se flera, men man ska givetvis komma ihåg att det går i cykler.

Diversifiering

Ett år som 2021 gör att man gärna vill vara all-in i aktier. Vad kan gå fel när allt bara går upp? Men trots att det var ett rekordår så var det ett år som hade en del oroligheter. Nedgångarna under september kom rätt plötsligt och gjorde en påmind om att det trots allt finns en risk att handla på börsen. Inte minst såg vi det igen nu i början av året där tillväxt- och momentumaktier fallit skarpt.

Min egen portfölj ligger investerad i aktier, trendföljning, räntor och guld i flera år nu med en relativt fix målfördelning. Den är för tillfället 60 % aktier, 20 % trendföljning, 10 % räntor/sparkonto och 10 % guld. Den är mycket lik den fördelning jag satte upp redan 2015 trots att jag nu har flera år till av studier och erfarenheter. Den stora skillnaden från starten är att jag minskat andelen trendföljning till fördel för guld för att få ner volatiliteten. För även om trendföljning är en bra strategi att diversifiera med är den ofta till 100 % investerad i aktier vilket gör att vid snabba vändningar på marknaden blir det volatilt.

Jag tycker ändå att det är imponerande att det varit en fördelning jag varit nöjd med så länge även när den växt sig större. Det intressanta dilemma som jag märkt när portföljen ökat är att det blir mycket i ”säkra” tillgångar i absoluta belopp som inte skapar avkastning. Samtidigt blir jag också mer defensiv och tänker mer på kapitalbevaring, vilket gör att jag vill investera mer i ”säkra” tillgångar. Är just nu nöjd med ca 20 % i räntor och guld och ser som Buffett att ”cash is an option” vid eventuell marknadsvolatilitet. Inte minst såg vi det vid coronakraschen där det var klart fördelaktigt att ha kassa att investera.

Att också ha en fix allokering mellan olika tillgångar gör att man agerar kontracyliskt över tid (kan tipsa om Verdads studie om kontracyliska investeringar). Det innebär att jag nu vid goda tider behöver sälja aktier och köpa säkra tillgångar och det motsatta i dåliga tider då man behöver köpa aktier. Det blir just ett contrarian-förhållningssätt som Howard Marks beskriver i sin bok ”The Most Important Thing” där man går emot massan när den är som mest optimistisk eller pessimistisk. För trots allt betalar vi mer för företagens framtida vinster när börsen gått upp, medan mindre när börsen gått ner.

Var är vi nu?

Förra året präglades av ökande inflation och leveranskedjeproblem. Jag har själv märkt av bristerna när jag köpte delar till en ny stationär dator förra våren och varit ute efter en ny racercykel. Det är ändå imponerande att de flesta företagen klarat sig bra genom detta och tagit ut de högre kostnaderna från kund samtidigt som de ökat sina marginaler.

Inflationsoron och ökade räntor togs först på allvar nu i början av 2022 och har drabbat tillväxtaktier hårt. Som vissa bedömare trodde under förra året är kanske inflationen här för att stanna och räntehöjningarna blir högre än befarat. Samtidigt kan centralbankerna inte höja räntan alltför mycket utan att sänka marknaderna vilket de förmodligen inte vill. Vissa anser att inflationen kommer att behållas på en hög nivå för att få ur världens ekonomier ur skuld vilket inte låter omöjligt och något som Ray Dalio påpekat länge (han har en bra sammanfattning över sin syn på 2022).

Då en högre inflation verkligen kan vara ett scenario som sker framöver så gjorde jag under hösten en djupdykning i bästa strategierna för inflation. Där fann jag att guld och trendföljning var bra vid stigande inflation medan både aktier och bostäder är bra vid ihållande inflation medan lån försvinner med inflation. Sämst är sparkonto och räntepapper som uppenbarligen tappar köpkraft vid inflation. Det är också en stor anledning till att jag har ca 30 % av portföljen i guld och trendföljning. Som beskrivet ovan har det också blivit automatiskt att jag ökat en del i detta under det senaste året för att bibehålla andelen.

Det nya året

Min inställning till 2022 är att jag är lite mindre optimistisk till aktier än för ett år sen men att vi kan se klart olika utfall för året. Nu är det pessimistisk stämning på börsen men vi kan se ett okej börsår då vi har en bra ekonomi i grunden och där inflationen är trots allt skapad av hög efterfrågan. Men mycket är inprisat i marknaden och vi har sett nu att spekulativa tillgångar och tillväxtaktier som gynnats av en expansiv penningpolitik handlats ner i ränteoron.

Min förhoppning är att värdeaktier kan fortsatt gå bra under året då värdespreaden är fortsatt stor och att momentum letar sig till dessa som också tidigare hänt. Det början av detta år visat är att det vända snabbt mellan vad som fungerar. Det är därför jag diversifierar både mellan strategier och tillgångar då det oftast är svårt att förutse. Helt enkelt vara förberedd för flera olika utfall och eventuella överraskningar.

Det är ändå kul att bevaka marknaderna och se hur den skiftande stämningen gör med ens humör. Det är en tävling att själv inte dras med i svängningarna utan att agera strategiskt genom det hela. För mig har det i alla fall hjälpt avsevärt att ha förutbestämda och systematiska regler då det får en att undvika dras med av känslor utan istället agera rationellt, även om det kan vara utmanande. Dessutom påminna sig själv att så länge man är nettosparare innebär nedgångar att man köper aktier billigare. Med den inställningen ser jag fram emot vad 2022 har att bjuda på.