Permanenta portföljen

Permanenta portföljen eller RikaTillsammans-portföljen och Quattro Stagioni som bloggarna RikaTillsammans och Sprezzaturian populariserat den som är en portfölj som är tänkt för alla omständigheter. Den baserar sig på den enkla kombinationen av 25 % i likvider, 25 % i obligationer, 25 % i guld och 25 % i aktier. Då dessa historiskt sett har negativ korrelation, vilket innebär att den ena går upp om den andra går ner, så skapar de tillsammans skapar en bra stadig avkastning. Under åren 1993-2014 så gick portföljen upp med 8 % per år med en maximal nedgång på -12 %, se utvecklingen nedan:

(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Detta är en portfölj för den som inte vill ta så stor risk. De flesta privatpersoner är inte så riskbenägna utan vill ha en stadig avkastning. I jämförelse med fördelningen ovan så är största nedgången ca -65 % för de olika individuella tillgångsslagen, vilket gör att risken dras ner avsevärt. Detta är en stor anledning till varför denna portfölj rekommenderas av ett antal bloggare, då den levererar aktieliknande avkastning till mycket lägre risk och fortfarande mycket bättre avkastning än ett sparkonto.

En enkel uppsättning av en permanent portfölj är att ha 25 % i svenska och globala aktieindexfonder, 25 % i guld, antingen fysiskt eller genom ETF, 25 % på ett sparkonto med hög ränta och 25 % i obligationsfonder. Portföljen kräver ca 1 h per år i underhåll då man gör inköp och balanserar om den.

Läs mer: