Månad: juni 2014

Arbetslöshet med och utan heltidsstuderande

Personer som är heltidsstuderande idag räknas med som arbetslösa. Detta är ett mått som jag tycker är missvisande då många av de heltidsstuderande söker arbete under sina studier, i form av sommarjobb, jobb efter studierna och så vidare. Däremot är dessa inte akut arbetslösa och det blir missvisande att säga att vi har hög arbetslöshet …

Arbetslöshet med och utan heltidsstuderande Läs mer »

Förbättrad statistik för ungdomsarbetslöshet

I veckan så kom SCB med en ny statistik-klassificering som är enligt Eurostat:s “NEET” – not employed and not in any education and training. Denna klassificering räknar alltså med ungdomar som inte arbetar eller studerar, detta för att ge en bättre och mer nyanserad bild över ungdomsarbetslösheten. Många gånger ser man en ungdomsarbetslöshet på 20-25 …

Förbättrad statistik för ungdomsarbetslöshet Läs mer »

Aktiemarknadens relation med ekonomin i Sverige de senaste 25 åren

Som jag skrivit i tidigare inlägg så har aktiemarknaden i Sverige expanderat kraftigt de senaste 25 åren. I denna analys utgår jag från SCB:s data för värde på aktiemarknaden och data för nominellt BNP samt Riksbankens data för direktavkastning på Stockholmsbörsen. Aktiemarknadens värde i relation med BNP visas i följande figur. Aktiemarknadens värde i procent av …

Aktiemarknadens relation med ekonomin i Sverige de senaste 25 åren Läs mer »

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utdelande

Förra veckan fastställdes utdelningen i XACT OMXSB Utdelande som annonserades på deras hemsida. Den blev totalt 15,1 kronor per andel, vilket är 4 % med dagens pris. Det är en intressant fingervisning på börsens direktavkastning, och att till trots de stora börsuppgångarna så ger Stockholmsbörsen fortfarande en direktavkastning på 4 %. Ännu en anledning till …

Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utdelande Läs mer »

Återigen: Spara i indexfonder

Di skriver om en undersökning där man visat på hur dåliga de genomsnittliga småspararna är gentemot index. Denna undersökning som genomfördes i en uppsats om finansiell psykologi så har den genomsnittliga småspararen presterat betydligt sämre än index och till och med gått back när index gått upp. Detta stämmer överens med flera tidigare undersökningar och finansiell …

Återigen: Spara i indexfonder Läs mer »

Aktiemarknaden i relation till ekonomin USA vs Sverige

I föregående inlägg kommenterade jag hur stora utdelningarna var i jämförelse med Sveriges ekonomi. Tänkte att det kunde vara intressant att jämföra data för 2012 som var ett ganska normalt börsår utan varken stora uppgångar eller nedgångar. Lämpligt nog så har Världsbanken data för detta och i USA var börsen då 115 % av BNP …

Aktiemarknaden i relation till ekonomin USA vs Sverige Läs mer »

Börsens utdelning för helåret 2013

Di har idag en artikel om börsens utdelning för helåret 2013 och de högst avkastande aktierna. Totalt var utdelningen 190 miljarder och direktavkastningen 3,6 %. De bolag som förväntas dela ut mest nästa år är intressant nog banker, byggföretag och teleföretag. Man märker att byggboomen och bostadsbristen samt ökande bostadspriser göder bankernas och byggföretagens kassor, …

Börsens utdelning för helåret 2013 Läs mer »

En av valets viktigaste frågor – jobben

Di skriver idag att företag får allt svårare att hitta kompetens. De yrken där det finns brist listas hantverkare, säljare, tekniker, chaufförer och ingenjörer. Det intressanta är att många av dessa kräver oftast en ganska kort vidareutbildning eller gymnasiekompetens. När det kommer till ingenjörer så krävs det främst högskoleingenjörer för att ersätta alla de gymnasieingenjörer …

En av valets viktigaste frågor – jobben Läs mer »