Förbättrad statistik för ungdomsarbetslöshet

I veckan så kom SCB med en ny statistik-klassificering som är enligt Eurostat:s ”NEET” – not employed and not in any education and training. Denna klassificering räknar alltså med ungdomar som inte arbetar eller studerar, detta för att ge en bättre och mer nyanserad bild över ungdomsarbetslösheten. Många gånger ser man en ungdomsarbetslöshet på 20-25 % vilket ger en felaktig bild då också fulltidsstuderande som söker sommarjobb räknas in (vilket är nästan alla studenter). Enligt detta nya mått så räknas också de som står utanför arbetskraften in, utöver de arbetslösa. Enligt uppgifterna för kvartal 1 år 2014 så var 9,6 % av 20-24 åringarna NEET, jämfört med 9,4 % av 25-29 åringarna och 7,5 av 30-34 åringarna. Enligt detta mått så är inte ungdomsarbetslösheten så hög. Totalt är det bara 3,7 % av alla ungdomar mellan 15-24 som utger sig för att vara arbetslösa. Med en arbetslöshet för arbetskraften i helhet på 8 % så sticker inte ungdomarna ut särskilt mycket. Så någon markant högre ungdomsarbetslöshet har vi inte direkt. Däremot så finns det en betydlig arbetslöshet, något som kunde vara lägre.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.