Arbetslöshet med och utan heltidsstuderande

Personer som är heltidsstuderande idag räknas med som arbetslösa. Detta är ett mått som jag tycker är missvisande då många av de heltidsstuderande söker arbete under sina studier, i form av sommarjobb, jobb efter studierna och så vidare. Däremot är dessa inte akut arbetslösa och det blir missvisande att säga att vi har hög arbetslöshet bara på grund av att vi räknar med dessa. För SCB:s uppgifter för maj 2014 så var 413 000 arbetslösa varav 176 000 heltidsstuderande. Det innebär att 237 000 var arbetslösa som inte studerade och arbetslösheten utan de studerande vore i så fall 4,6 %, mycket lägre än de 8 % som är inkluderat de studerande. Då förstår man varför regeringen Reinfeldt t.ex. vill införa sommarterminer, inte bara för att minska studietiden men också för att minska arbetslöshetsstatistiken.

Däremot så enkelt verkar det inte vara. Förra året var antalet arbetslösa 480 000 i juni 2013 då terminen slutade och folk söker nytt jobb. I september då terminen började igen så var antalet arbetslösa nere i 380 000 varav 110 000 heltidsstuderande. I maj 2013 var antalet arbetslösa 417 000, ungefär som i år. Så höstens uppgifter verkar vara bättre, vilket inte ger en lika markant sänkning av arbetslösheten. I detta fall så blir arbetslösheten ungefär 0,5-0,8 % lägre.

Bästa måttet vore att dela in alla i två kategorier: akut arbetslösa och undersysselsatta. Akut arbetslösa är de som varken arbetar eller studerar och de undersysselsatta är de heltidsstuderande som söker arbete samt de undersysselsatta som arbetar. Totalt för maj 2014 är då 237 000 akut arbetslösa och 482 000 undersysselsatta, vilket innebär 14 % av arbetskraften varav 4,6 % akut arbetslösa och 9,4 % undersysselsatta, något som fortfarande indikerar systemfel och arbetslöshet. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *