Arbetskraftsundersökningarna år 2005 vs år 2014

I veckan kom arbetskraftsundersökningarna för maj 2014 ut och nu inför det kommande valet är det intressant att jämföra med motsvarande period innan Reinfeldt kom till makten. I mitten av år 2005 var konjunkturbarometern densamma och regeringen Persson hade styrts Sverige ungefär lika länge som Reinfeldt styrt Sverige nu. Under båda dessa perioder skedde en lågkonjunktur, däremot så var den 2008-2009 mycket värre än den 2001-2002.

Antalet sysselsatta ligger på 66 %, vilket är 0,5 % högre än år 2005. Antalet arbetslösa ligger ungefär på 8 % idag och var lite lägre 2005. Så totalt sett ingen större skillnad. Andelen i arbetskraften var 71,7 under kvartal 2 år 2005, detsamma som för maj 2014. Troligen kommer arbetslösheten sjunka till 6 % de närmsta 2 åren oavsett vilken regering som styr om vi ser till vad som hände 2006-2007. Så läget ser i stort sett likadant ut, oavsett regering. Det enda är att det var en värre kris under Reinfeldts regering som de klarade bra då läget är detsamma som innan krisen. Det betyder att kommande regering har en bra utgångspunkt, bara det inte kommer en till större kris om några år, som t.ex. bostadsbubbla eller japanscenario. Vi får se vad som händer. De viktigaste frågorna jag tycker är att ta hand om den automatisering som kommer att ske framöver, ökad konkurrens samt att bygga ett hållbart samhälle.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *