Arbetskostnadsandelen inom privata sektorn i stort sett konstant sen 80-talet

I tidigare inlägg så skrev jag att utdelningarna och de börsnoterade företagens vinster i andel av BNP ökat markant sen 80-talet från 1,25 % till 5,25 % av BNP. Då är det intressant att se hur arbetskostnadsandelen har utvecklats under denna period. Enligt en studie av två LO ekonomer, Jakob Molin och Ola Pettersson, så har den legat i stort sett konstant sedan 80-talet med markanta reallöneökningar som följd. Så de senaste 30 åren har varit både positiva för kapitalister och lönetagare och det har inte funnits någon konflikt mellan ökade vinster i företagen jämfört med löner i Sverige i alla fall.

Jämför man med övriga utvecklade världen så sker där en förändring då arbetskostnaderna minskar i andel av BNP, alltså andel som går till löner. Detta analyseras av Europakommisionen i en rapport från 2007. Enligt denna så har arbetskostnaden i EU-15 minskat från 70 % år 1975 till 58 % år 2006. Efter krisen bör den nog minskat än mer. I USA var minskningen något lägre, från 66 % år 1970 till 61 % år 2005. I en mer utförlig analys namngiven ”Labour Losing to Capital” går OECD igenom hur lönetagare i sina medlemsländer fått minskad total ersättning och där kapitalmarknaden expanderat. Så samma icke-nedgående trend har inte skett i övriga världen som här i Sverige, något som är intressant att se varför det är så.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *