Nytt ljus över arbetslöshetssiffrorna

I tidigare inlägg så har jag skrivit om att arbetslösheten lätt överskattas genom att räkna med heltidsstuderande. I denna analys av SCB så jämförs arbetslösheten i SCB:s uppgifter samt de i Arbetslöshetsförmedlingens uppgifter. I denna analys så är endast 60 % av de arbetslösa samma personer i de två mätningarna. De andra 40 % är i SCB:s fall personer som inte är inskrivna i Arbetsförmedlingen men arbetslösa, vilket innebär studenter som söker extrajobb och personer som väntar på att börja jobba på nytt jobb. I Arbetsförmedlingens fall är det personer som går på aktivitetsstöd och inte sökt ett jobb och därmed klassas som utanför arbetskraften enligt SCB, eller personer som jobbat 1-8 h under en vecka och klassas som sysselsatta enligt SCB men inte enligt Arbetsförmedlingen. Totalt sett så överskattades arbetslösheten bland unga enligt SCB:s mått, medan äldres arbetslöshet underskattades av SCB. För maj 2014 så var arbetslösheten enligt SCB 8,0 % och enligt Arbetsförmedlingen 7,7 %, så ganska liknande. Enligt min åsikt är Arbetslöshetsförmedlingens mått bättre, men SCB:s mått visar ungefär lika och båda mäter arbetslösheten på ett bra sätt. Däremot så är det bästa måttet för ungdomsarbetslösheten det nya måttet NEET (unga som varken arbetar eller studerar), vilket var 9,5 % för personer mellan 20-29 år.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *