Aktiemarknadens relation med ekonomin i Sverige de senaste 25 åren

Som jag skrivit i tidigare inlägg så har aktiemarknaden i Sverige expanderat kraftigt de senaste 25 åren. I denna analys utgår jag från SCB:s data för värde på aktiemarknaden och data för nominellt BNP samt Riksbankens data för direktavkastning på Stockholmsbörsen. Aktiemarknadens värde i relation med BNP visas i följande figur.

Aktiemarknadens värde i procent av BNP

Vi ser klart att värdet på aktiemarknaden i relation med BNP har gått upp från att ligga runt 40 % under 1983-1993 för att nu ligga runt 100-110 %. Vid årskiftet så var aktiemarknaden ca 140 % av BNP och har sen dess gått upp med 6,6 % så att den nu ligger på ca 150 %. Så vi ligger återigen i de regioner som var kring 2000- och 2007-års krasch. Däremot så ligger direktavkastningen på 3,5 % i dagsläget jämfört med 1,5 % innan kraschen år 2000, så risken är troligtvis inte lika stor.

En intressant sak att notera är svenska företags kapacitet att öka utdelningarna under denna tid. Under högkonjunkturen vid slutet av 80-talet så var direktavkastningen 2,5 % och börsens värde ca 50 % av BNP, vilket ger utdelningar på totalt 1,25 % av BNP. Idag så är börsen 150 % av BNP med en direktavkastning på 3,5 %, vilket ger en utdelning på 5,25 % av BNP. Så från 80-talets slut tills idag har utdelningarna i andel av BNP ökat med 6 % per år. Troligtvis kommer inte detta fortsätta de kommande 25 åren, för om detta skulle ske så skulle då utdelningarna vara 22,5 % av BNP.

Det ska bli intressant att se hur börsen utvecklar sig framåt i tiden. Ligger den kvar vid motsvarande nivåer framöver, något som känns mer troligt, så kommer ändå Stockholmsbörsen ge en avkastning motsvarande direktavkastningen och BNP tillväxten. Senaste åren har direktavkastningen varit i snitt ca 4 % och nominell ökning av BNP har varit ungefär 4 % de senaste 10-20 åren. Så då blir avkastningen ca 8 % per år framöver, något som fortfarande talar för aktier även om det inte sker en expansion.

När man kollar på grafen och ser att vi ligger på samma nivåer som år 2000 och 2007 så kan man bli lite rädd. Det finns risk för en rekyl, men än så länge är börsen inte övervärderad i relation med vinsterna. Snarare så har vinsterna i relation med BNP ökat. Om vinsterna ligger stilla så behöver Stockholmsbörsen gå upp med 90 % för att komma upp i samma direktavkastning som USA:s börs och ännu högre för att komma upp i samma nivåer som vid millenieskiftet. Så det finns fortfarande utrymme för framtida börsuppgång.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *