Aktiemarknaden i relation till ekonomin USA vs Sverige

I föregående inlägg kommenterade jag hur stora utdelningarna var i jämförelse med Sveriges ekonomi. Tänkte att det kunde vara intressant att jämföra data för 2012 som var ett ganska normalt börsår utan varken stora uppgångar eller nedgångar. Lämpligt nog så har Världsbanken data för detta och i USA var börsen då 115 % av BNP och i Sverige var den 107 % av BNP. Därefter har börserna ökat markant i både USA och Sverige och har ökat med ca 30 % tills nu. Det har lett att vi ligger nu i en regim då börsen är generellt högt värderad i jämförelse med ekonomin. I början och mitten av 90-talet så låg den svenska börsen på ca 30-50 % av BNP. Åren runt 2000 så låg börsen på 130-150 % av BNP för att sedan gå ner till ca 70 % och sen gå upp över 140 % av BNP för nästa kris. Nu är vi i området kring 140 % igen, frågan är om det kommer fortsätta så i något år och att kapitalmarknaden expanderar. I USA och i Sverige så har aktiemarknaden i procent av BNP mer än dubblas sedan mitten av 90-talet, även i lågkonjunktur. Notera att topp och botten under 90-talskrisen var 50 % och 30 % i jämförelse med 140 % och 50 % vid 2007-2009. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *