Återigen: Spara i indexfonder

Di skriver om en undersökning där man visat på hur dåliga de genomsnittliga småspararna är gentemot index. Denna undersökning som genomfördes i en uppsats om finansiell psykologi så har den genomsnittliga småspararen presterat betydligt sämre än index och till och med gått back när index gått upp. Detta stämmer överens med flera tidigare undersökningar och finansiell teori i övrigt. Så återigen: spara i indexfonder!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *