Börsens utdelning för helåret 2013

Di har idag en artikel om börsens utdelning för helåret 2013 och de högst avkastande aktierna. Totalt var utdelningen 190 miljarder och direktavkastningen 3,6 %. De bolag som förväntas dela ut mest nästa år är intressant nog banker, byggföretag och teleföretag. Man märker att byggboomen och bostadsbristen samt ökande bostadspriser göder bankernas och byggföretagens kassor, så om någon är vinnare på bostadsbristen så är det dem. Frågan är om det är en bygg- och bostadsbubbla som byggs upp nu för att poppa i slutet av denna konjunkturcykel.

En intressant jämförelse är att se hur mycket utdelningen är i jämförelse med BNP. Utdelningen i procent av BNP är i Sverige 5,2 % medan i USA är den 2,4 %. Det betyder att den svenska börsen är ganska stor i jämförelse, men främst så beror detta på att svenska företag är framgångsrika.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *