En av valets viktigaste frågor – jobben

Di skriver idag att företag får allt svårare att hitta kompetens. De yrken där det finns brist listas hantverkare, säljare, tekniker, chaufförer och ingenjörer. Det intressanta är att många av dessa kräver oftast en ganska kort vidareutbildning eller gymnasiekompetens. När det kommer till ingenjörer så krävs det främst högskoleingenjörer för att ersätta alla de gymnasieingenjörer som nu går i pension. Tyvärr har samhället gått för snabbt fram och präntar in att alla behöver läsa på universitetet och bli akademiker, samt att det inte är tillräckligt fint att bli hantverkare eller så idag. Jag tycker att det finns allt för lite fokus på att utbilda sig inom attraktiva yrken idag. Detsamma gäller vård- och lärarutbildningar. Det som också är intressant är att hantverkare, vård- och omsorgs personal samt tekniker är ganska traditionella yrken som länge funnits i det moderna Sverige och som många i de äldre generationerna är utbildade till. Själv kommer jag från en förort till Stockholm där nästan alla i 40- och 50-årsåldern var hantverkare och hade egna företag. Många av dessa var ganska välbärgade på grund av detta.

Så nu till lösningen av problemet. Intressant nog så är nästan alla partier överens om att vi bör skapa en jobbmarknad som liknar den tyska och den österrikiska marknaden. Många av de högra partierna menar på att vi bör närma oss den genom att öka andelen okvalificerade låglönejobb då endast 5 % av de svenska jobben är sådana jämfört med 15 % i Tyskland. Socialdemokraterna menar att vägen att gå är att efterlikna deras jobbutbildningsprogram och skrev senast idag en debattartikel om detta. Jag tror en medelväg är att gå, öppna upp för mer okvalificerade jobb samt riktigt pusha ungdomar till att bli hantverkare, tekniker, vårdpersonal samt lärare. Vård och läraryrken måste uppvärderas i form av lön och respekt, och de andra yrkena måste göras mer attraktiva på andra sätt.

Det främsta problemet är däremot integrationen av utländsk arbetskraft. Vi måste bli ett nytt USA där vi attraherar arbetskraft där det finns brist i kompetensen med mer liberala arbetsinvandringslagar och bättre utformat migrationssystem. I Tyskland så får man stanna kvar ett år efter avslutad utbildning och söka jobb, i Sverige en vecka. Erbjud grundläggande utbildning till de flyktingar som stannar i Sverige så att de kan bli t.ex. hantverkare och så vidare. På så sätt lär de sig språket, samt kan bidra till samhället så att vi kan anställa mera inom offentlig sektor t.ex. Vi får se vad som händer nu efter valet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *