Ny portföljstudie på Börslabbet

Det har hänt en hel del sen pandemin bröt ut där vi gick från en initial krasch till en kraftig uppgång drivet av centralbankernas stimulanser. Det senaste året med ökande inflation har gjort att vi nu är inne i en ny regim med hög inflation och ökande räntor vilket pressat börsen. Detta var ett helt nytt klimat mot vad vi sett de senaste tio åren vilket fick mig att göra en djupdykning i bästa strategierna för inflation och ökande räntor.

Utifrån utvecklingen det senaste året med inflationsöveraskningar vore det inte konstigt om vi lämnat den låga inflation och nollränteregim vi har haft bakom oss. Den kommande perioden kan vara helt annan mot vad vi nu upplevt och det gäller att vara beredd på detta (vare sig det blir stagflation eller inte). Med historien som guide sker dessa stora skiften drygt var tionde år och investerar man långsiktigt bör man vara beredd på det.

Därför har jag satt mig in i hur man investerar diversifierat i sin portfölj på bästa sätt för att klara olika regimer. Undersökt vad som fungerar när och hur man kan kombinera det på ett bra sätt. Med inspiration av Bridgewaters Allvädersportfölj, Permanenta portföljen, Golden Butterfly med mera har jag satt ihop en studie om Börslabbets portföljstrategier. Denna studie använder de senaste resultaten från de uppdaterade studierna på Börslabbet strategier och Global trendföljning.

Portföljstudien

Det hela går ut på att vara exponerad mot tillgångar som går bra under olika perioder / regimer. Det är här som just aktier, räntor, guld och trendföljning fungerar bra eftersom de går olika bra under olika perioder av sjunkande och ökande tillväxt samt sjunkande och ökande inflation.

Exempelvis går guld och trendföljning bra under inflation medan aktier och räntor går sämre. Dessutom har tillgångarna historiskt varit bra att använda med varandra och gett diversifierande effekt. Därför används de som grundstenar i portföljstudien.

Nedan visas avkastningsgraferna för de olika portföljerna som tas upp i studien utifrån Börslabbets strategier. Portföljerna varierar i risknivå, från en aggressiv till en permanent portfölj. Det alla portföljerna ger är en bättre riskjusterad avkastning än börsen. Utöver testet med Börslabbets strategier 2001-2021 finns det också ett längre test med Stockholmsbörsen under 1971-2021 för att se hur diversifiering fungerat under flera olika regimer, växlande börsklimat och hög/låg inflation.

Avkastning för portföljstrategier med Börslabbets strategier 2001-2021 (logaritmisk skala)
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Jag hoppas att studien ger lite inspiration till hur man kan sätta ihop sitt eget sparande. I ett kommande inlägg kommer jag lägga ut hur jag själv investerar utifrån samma principer. Ganska likt portföljerna ovan men med viss twist. För en sneak peek har jag uppdaterat ”Min portfölj”-sidan.