Dags att uppskatta börsnedgångar

Börsen har gått ner en del i år och allmänt finns det en ganska utbred pessimism. Som vanligt blir folk glada när börsen går upp och ledsna när den går ner. Detta trots att de flesta av oss är nettosparare och investerar på börsen på sikt. Det är dags att börja uppskatta börsnedgångar och att vi nu kan köpa svenska börsbolag till ett lägre pris än tidigare.

Prisuppgångar är inte alltid bra

Vi människor är lite konstiga ändå. När det kommer till prisuppgångar i butiken och annan inflation inser vi att det inte är bra att saker blir dyrare. Men när det kommer till börsen eller bostäder hurrar vi på prisuppgångarna och köper mer. Kontrasten är stor idag mot för ett år sen där vi hade låg inflation men stora börsuppgångar.

Nu har samma mekanismer verkat men i ett senare skeende där centralbankernas stimulanser till slut fick igång inflationen efter att initialt fått igång börsen och ekonomin. Nu ökar priserna i butiken medan de faller på börsen på grund av räntehöjningar. Med högre räntor ökar avkastningskraven och investerare vill ha högre avkastning än vid nollräntor.

Det är just det senare som är kärnan i detta inlägg. Att det är dags att uppskatta att vi går mot en normalisering, bort från nollräntor där TINA (there-is-no-alternative) gäller. Nollräntor driver upp tillgångspriserna, framtida tillväxt diskonteras tills idag och vi får lägre framtida avkastning. Med högre och förhoppningsvis positiva realräntor får vi mer avkastning för pengarna och våra löner ökar relativt tillgångspriserna.

Svenskar rikare men framtida avkastning minskat

Det som spelar roll är våra inkomster och vad vi producerar, alltså BNP, och den vinst som sen går till investerare. Vår förmögenhet är bara ett anspråk på framtida inkomster och ett sätt att behålla vår köpkraft framöver. Alltså handlar det mer om vilka inkomster och vinster det finns i samhället än nuvarande värdering.

För att exemplifiera tredubblades Stockholmsbörsen i värde under 2012-2021 och bostadspriserna dubblerats. I relation till detta har BNP ökat med 44 % och löne- och vinstandelen legat relativt konstant. Alltså blev kapitalet relativt våra inkomster 100 % respektive 40 % dyrare under de tio åren med fallande och låga räntor. Detta är en del av en långårig trend där svenskar blivit allt rikare och hade vid årsskiftet en rekordförmögenhet på 450 % av BNP.

Det hela har gjort att den förväntade avkastningen har pressats till låga nivåer där räntor väntas ge negativ eller noll realavkastning, bostäder väntas ge nära 2,5 % realavkastning och globala aktier ge 3 % i realavkastning. Nu har de stora nedgångarna i år gjort Stockholmsbörsen handlas till mer attraktiva nivåer strax under CAPE 20 vilket ger en förväntad realavkastning på över 5 % (utifrån 1/CAPE).

1990-talsdrömmen

Situationen senaste åren var raka motsatsen till 90-talskrisens där vi hade rekordhöga realräntor på 5 %, en lågt värderad bostadsmarknad som gav 7-8 % i hyresavkastning och Stockholmsbörsen som handlades som lägst till CAPE 11,5 (vilket indikerar >8 % realavkastning).

För många är det svårt att förstå att en av Sveriges värsta kriser var rena guldläget för investerare motsatt de senaste åren där många blivit rika på både börs och bostäder. Det hela har att göra med vad du betalar för dina investeringar och det är det som avgör den efterföljande avkastningen.

I och med detta är det bara positivt för nettospararen att pengar börjar kosta, vi har högre räntor och börsen blir billigare. Det är jobbigt och smärtar nu men är bra i längden för nettospararen. Dessutom har också svängningarna på börsen varit positiva för den som månadssparar. Kom ihåg framöver att när börsen går ner får du mer för pengarna och framtida avkastningen blir högre.