Var är marknaden i april 2023?

Som datadriven investerare har jag kommit över en mängd olika indikatorer som visat sig fungera bra för att ge en puls av marknaden:

 • Trend och momentum för att se riktningen på kort sikt.
 • Ekonomiska indikatorer för att se var vi är i börscykeln.
 • Värderingar för att se vad som är attraktivt på sikt.

Alla utgår från en nulägesbedömning och från vad som historiskt korrelerat med framtida avkastning.

Vi är just nu i en riktigt intressant period i ekonomi, marknad och börs vilket gör det lämpligt att gå igenom dessa. För trots allt har vi sällan haft en mer spännande makromiljö som idag där intressent för makro är rekordhög. Det märks inte minst här på bloggen där majoriteten av de senaste inläggen handlat om makro och marknad.

Som de senaste åren visat kan framtiden överraska och det gäller att vara ödmjuk för vad som kan hända. Det enda vi vet är var vi är idag, de förutsättningar vi kan agera efter och det är just det vi ska titta på. Många av signalerna går också att följa i realtid via Trendverktyget på Börslabbet.

Trend och momentum

Trend och momentum är det som visat sig vara bäst för att avgöra riktningen på kort sikt. Det som går upp tenderar att fortsätta gå upp, det som går ner tenderar att fortsätta gå ner. Så länge något har momentum kan det som är dyrt kan bli dyrare, det som är billigt kan bli billigare.

Momentum för marknader har visat sig vara bäst att mäta på 3-12 månaders sikt för att avgöra avkastningen den kommande månaden. Andra tydliga exempel är absolut momentum (positiv / negativ avkastning senaste året) eller MA200 (över eller under 200-dagars glidande medelvärde). Man bör vara beredd på att momentum kan skifta snabbt beroende på marknadsrörelser och att dessa signaler talar för börsutvecklingen främst kommande månaden/månaderna.

Momentum idag

Börser:

 • OMXS30 (Svenska storbolag) – Positiv. Storbolagen har positiv avkastning senaste året, klart över MA200 och ligger bland toppen av marknaderna i Global trendföljning.
 • Svenska småbolag – Neutral. Positiv utveckling senaste halvåret, över MA200 men negativ avkastning senaste året. Underpresterat storbolagen med 20 procentenheter senaste året.
 • Europeiska börser – Positiv. Många börser har återhämtat sig rejält sedan i höstas, franska börsen nådde ny ATH och de flesta handlas nu i nivå med toppen i slutet av 2021.
 • USA börsen – Neutral. Upp senaste 3-6 månaderna och över MA200 men negativ avkastning senaste året.

Andra marknader:

 • Guld – Positiv. Både i USD och SEK. I SEK är guldet upp tydligt senaste året med en stabil uppgång. I USD har det återhämtat sig ordentligt sen i höstas efter dollarförstärkningen förra året.
 • Obligationer – Neutral. Ökande räntor senaste året har gjort att obligationer fallit senaste året. Samtidigt har högre räntor och sidledes utveckling i långa räntor sen i höstas gjort att obligationer gått upp sen dess. I stort sett är utvecklingen neutral (varken positiv eller negativ trend).
 • EUR – Positiv. Euron har gått upp stadigt senaste året och handlas kring toppnivåer. Inget som tyder på att kronan stärks mot euron än så länge.
 • USD – Neutral. Dollarns uppgång förra året har kommit av sig och handlas nu billigare än i höstas. Euron har stärkts sig över 10 % mot dollarn sen dess.
 • Bostäder – Negativ. Bostadspriser är ner senaste året på grund av ökande räntor. Trots att ha ökat något i år har det inte brutit sin nedåtgående trend.

Generellt kan vi säga att momentum är positiv överlag på världens börser idag. Mer specifikt är den klart positiv i europeiska börser inklusive Sverige, euron och guldet medan den amerikanska börsen och USD ligger mer åt det neutrala hållet. Detta är helt klart intressant då det visar att den långa period där USA överpresterat (2012-2021) nu är bruten.

Ekonomiska indikatorer

Ekonomiska indikatorer är bra för att identifiera var vi är i konjunktur- och börscykeln. Dessa är mer svåra att handla efter och ger istället en mer övergripande bild på var vi är och vilka risker som finns framöver. För det är en sak att identifiera var vi är i cykeln, det är sen en helt annan sak att lyckas handla utifrån det med bra tajming. Trots det påverkar ekonomin tydligt kapitalmarknaderna och det är förändringen i förväntningarna på den framtida utvecklingen som påverkar olika tillgångars avkastning.

Ekonomiska indikatorer idag:

 • Inflation – Fallande. Inflationen är det hetaste idag och det vi kan notera är att den faller. USA ligger före i inflationscykeln och där faller det i takt med analytikers förväntningar. Glädjande har också mars inflationsutfall hamnat under förväntan i Sverige och Europa. Men den är fortsatt för hög, speciellt kärninflationen, och det krävs fortfarande mycket för att få ner den.
 • Korta räntor – Stigande. Trots spekulationer i att räntehöjningar kommer nå sitt slut snart höjer fortsatt centralbankerna styrräntan och vi vet ännu inte när det helt tar slut. Styrräntan i Sverige och Europa (3-3,5 %) ligger fortsatt efter USA (5 %) (i likhet med inflationscykeln) vilket gör att den kan höjas mer här. Det är också minskningen av ränteskillnaden som bland annat gjort att euron stärkts mot dollarn vilket fortsatt kan ske (pga carry trade).
 • Långa räntor – Sidledes utveckling sen i höstas. Efter förra årets stora uppgångar har långa räntor handlas sidledes senaste halvåret.
 • Räntespread – Något hög men fallande. Spreaden mellan high yield och säkra obligationer indikerar riskviljan på marknaden. Den har fallit sen i höstas men handlas fortfarande högre än tidigare år. Ökade nu under bankoron men fallit sen dess.
 • Räntekurvan – Rekordstarkt negativ. Man får nu 1,6 % högre ränta att låna ut på 3 månaders än 10 års sikt i USA. Det är en av de största inverteringarna någonsin av räntekurvan och då varje invertering förutspått lågkonjunkturen senaste 50 åren bör denna starka signal återigen visa på det.
 • Arbetslöshet – Rekordlåg. Arbetslösheten är rekordlåg i både USA och Europa. Det indikerar att ekonomin går ännu fortsatt starkt, fortsatt inflationspress på grund av höga löneökningar och visar inte på någon större svaghet.
 • Konjunkturindikatorer – Låga och fallande. Inköpschefsindex och konjunkturbarometern är båda låga och fallit markant sen rekordnivåerna 2021. Det indikerar att stämnings- och orderläget är svagt just nu.

Generellt kan man säga att de flesta indikatorer visar på att vi är i slutet av konjunktur- och börscykeln. Vi har börjat se fallande inflation och konjunkturindikatorer på grund av svagare efterfrågan. Samtidigt har vi inte sett en större vändning i arbetslöshet, företagens vinster och styrräntorna som tenderar att komma vid lågkonjunktur. Att det blir en lågkonjunktur i Sverige är klart och när det kommer en global lågkonjunktur känns bara som en tidsfråga.

Då marknaden inte prisar in det idag tror jag att det finns risk på nedsidan framöver. Men som vi sett senaste halvåret kan det ta ett tag innan det sker, marknaden kan ha en annan bedömning och framtiden kan överraska.

Värderingar

Värderingar av olika tillgångar är bra för att avgöra avkastning på lång sikt (10 år). Detta då det är till slut priset vi betalat för de framtida kassaflödena som styr vår avkastning. Med obligationer är det enkelt och är den ränta vi får när vi låter obligationen löpa till förfall. Börsens avkastning har korrelerat med 1 över CAPE (10-årigt cykliskt justerat PE-tal). Bostäder med den direktavkastning vi får från dessa (i form av indirekt hyra).

Som senaste 10 åren visat kan det som är dyrt bli dyrare och det som är billigt fortsätta vara billigt. Så värderingar är ett trubbigt verktyg men kan trots det ge en vägledning för avkastning på sikt. Det var trots allt värderingar som fick mig att tycka att svenska storbolag och europeiska börser inte var så dyra under hösten 2021 och riktigt billiga i höstas. Utvecklingen har därefter varit positiv sen oktober 2021 och de är upp med 20-30 % sen oktober 2022.

Värderingar idag

För att summera värderingar har jag delvis använt mig av Research Affiliates Asset Allocation-verktyg. Det ger nuvarande värderingar för en mängd marknader, relation till historisk och förväntad långsiktig avkastning.

 • Stockholmsbörsen – Billigare än normalt. CAPE 17,6. Ligger i den billigaste tredjedelen av historiska värderingar plus en billig krona.
 • Europeiska börser – Normal värdering. CAPE 17,6. Har en värdering i nivå med det historiska snittet sen 1977.
 • Amerikanska börsen – Dyrare än historiskt. CAPE 29. Ligger i dyraste decilen (topp 10 %) av historiska värderingar.
 • Tillväxtmarknader – Billigare än normalt. CAPE 13,9. Ligger i den billigaste fjärdedelen av historiska värderingar.

Andra marknader:

 • Värdeaktier – Billigare än normalt. Både relativt marknaden och mot historiska värderingar. Det är en fortsatt hög värderingsspread på börsen och värdeaktier värderas överlag med rabatt mot historiska snitt.
 • Tillväxtaktier – Dyrare än normalt. Trots förra årets nedgångar finns det fortsatt många dyra bolag på börsen. Det märks inte minst av den höga värdespreaden som kvarstår.
 • Obligationer (globala) – Normal värdering. 4,5 % ränta och 1,5 % realavkastning.
 • SEK vs USD – Billigare än normalt. Enligt Research Affliates bör tillgångar i kronor ge 2 % högre avkastning per år kommande tio år på grund av en billig krona.
 • Bostäder och fastigheter – Dyrare än normalt. Uppskattningsvis en direktavkastning på 3 % för svenska bostäder. Trots nedgångarna har direktavkastningen ännu inte återgått till de historiska och fortsatt historiskt dyrt.

Överlag kan man säga att vi har fått en normal värdering på vissa håll och att vissa tillgångar till och med är billiga. Bland dessa är bland annat kronan, Stockholmsbörsen och värdeaktier. Trots förra årets nedgångar finns det fortsatt mycket dyrt där ute, så som tillväxtaktier, fastigheter och amerikanska börsen.

Det gör att förväntad avkastning kan variera ganska mycket beroende på var man investerar. Exempelvis ger Stockholmsbörsen, europeiska börser och tillväxtmarknader en förväntad realavkastning på 5-7 % per år i SEK kommande tio år medan amerikanska börsen ger nära noll.

Sammanfattning och insikter för investerare

Vad säger alla dessa signaler för investerare? Överlag skulle jag säga att det är en ganska varierad bild. Trenden är positiv på många marknader men det finns risk för fortsatt ekonomisk svaghet och lågkonjunktur. Därför kan börsen tuffa på bra i närtid men att det finns risker på sikt. Vi får se när och om trenden ändras. Detta höll på att ske vid bankoron men börserna återhämtade sig istället.

Det tydligaste som skett är skiftet från USA till Europa där nu europeiska börser tagit över stafettpinnen över att leda världens marknader. Dessutom har nu europeiska börser den gyllene kombinationen av att vara billiga marknader med bra momentum som gör att överprestationen mot USA klart kan fortsätta. Det hela har gjort att jag tycker att svenska, nordiska och europeiska aktier tillsammans med global trendföljning är bland de attraktivaste investeringarna idag.

Överlag finns det bra möjligheter för den långsiktiga investeraren att få bra avkastning i dagens marknad. Man behöver bara ta en lagom risk och vara förberedd på att det kan bli fortsatt volatilt. Genom att dessutom diversifiera över tillgångar kan man dra nytta av svängningarna på börsen. Guldet har exempelvis gett en avkastning i nivå med börsen senaste 8 åren. Då guldpriset tenderar att gå upp under kris ger ett perfekt lägen att byta till aktier.

Hur vi positioner oss idag är det viktiga då vi omöjligen kan veta framtiden. Så tänk långsiktigt och agera utifrån vad som ger bra avkastning på sikt.