Är faran över nu?

Det har varit positiva tongångar på börsen sen i höstas och börsen handlas nu på plus det senaste året. Det har fått allt fler att tycka att faran nu är över och förra årets förlorare har gått riktigt starkt i år. Starten av året kändes som en 2021 deja vú där det som gick bra under coronan återigen gått bra där småsparare köper för rekordbelopp i tidigare favoriter.

Jag själv tror inte på detta och min bedömning är fortsatt att vi inte gått igenom hela björnmarknaden och att marknaden nu agerar liknande som i slutet av 2021. Med skygglappar på i en tro på att inflationen är ”transitory”, att ekonomin ska gå bra och att vi kommer återgå till en lågräntemiljö. Detta trots allt mer tecken på att inflationen verkar vara sticky och räntorna ökar återigen.

Björnmarknaden är troligen inte över

Följande talar för att björnmarknaden troligen ännu inte är över:

  • Börsen handlas nu på liknande nivåer eller högre än för ett år sen. Flera europeiska börser är klart upp på årsbasis (tyska och danska med 20 %). Detta trots att de långa riskfria realräntorna ökat med över 2 % under samma period. Alltså får man nu mer än 2 % lägre riskpremie att äga aktier än för ett år sen.
  • Räntekurvan (3 månader – 10 årsräntan) i USA och Europa är ordentligt inverterad. Den har förutspått varenda lågkonjunktur senaste 50 åren med ett riktigt bra track record. Nu antas ekonomin löpa på utan global lågkonjunktur och där centralbankchefer tror att de kan få stopp på inflationen utan att döda konjunkturen.
  • Det tar runt 12-18 månader innan räntehöjningarna sprider ut sig i ekonomin (något snabbare i Sverige) vilket gör att vi kommer att se en ordentlig lagg från räntehöjningar till ekonomisk svaghet.
  • Inflationen verkar alltmer sticky och går inte ner lika snabbt som tänkt (speciellt den underliggande inflationen). Den är fortsatt hög och så länge vi har tight arbetsmarknad kommer en löneinflation agera som ett golv för inflationen. För att få upp arbetslösheten behöver företagens vinster minska så att de börjar varsla folk.
  • En stark börs stimulerar också ekonomin vilket driver på inflationen och ökar risken för vidare räntehöjningar.

Det mesta tycker jag tyder på att marknaden underskattat tiden det tar att få ner inflationen, räntehöjningarna och risken för lågkonjunktur. Dessutom är börsen upp en hel del i år trots att räntorna stigit brant och nu är högre än vid årsskiftet. Det vore i så fall inte första gången och att FOMO återigen råder.

Därför känns det som riskerna inte helt är över på dagens marknad och att det finns ytterligare nedsida i risktillgångar, speciellt räntekänsliga sådana. Dessutom har historiskt en börsbotten oftast skett efter räntesänkningar påbörjats eller lågkonjunktur brutit ut och där är vi inte än.

Högre räntor och inflation kan vara här för att stanna

Jag är själv fortsatt övertygad att vi är inne i ett regimskifte från den nollränteregim vi haft till en med högre räntor. Dessutom att många bedömare underskattat risken för mer ihållande inflation på sikt. Även om det inte sker så tyder i alla fall det mesta i dagsläget på att det kommer att vara svårt att få ner inflationen utan en lågkonjunktur då en stor del av inflationen är efterfrågedriven.

Innebär detta att man ska sälja av allt och sitta på sidlinjen? Oftast inte, då det är en sak att identifiera riskerna och en annan sak att tajma marknaden. Som John Maynard Keynes sa “Markets can stay irrational longer than you can stay solvent.”. Istället får vi fokusera på att undvika de värsta riskerna och utnyttja de möjligheter som nu bjuds. Själv tycker jag att det finns ordentligt med möjligheter i dagsläget och är riktigt bullish för de strategier jag själv investerar i, speciellt relativt resten av marknaden. Mer om det i ett kommande inlägg.

Mer läsning: