Attraktiva investeringar på dagens börs

Det har varit turbulent på börsen senaste veckorna utlösta av bankkris i både Schweiz och USA. Det kan vara första indikationen på svaghet och som jag skrev precis innan oron i mitt inlägg ”Är faran över nu?” tror jag att investerare tog hem segern i förskott och att björnmarknaden ännu inte är över. Men med kris föds nya möjligheter. Därför är det bra läge att titta på attraktiva investeringar på dagens börs som bjuder på hög förväntad avkastning framöver.

Dagens förutsättningar

Först måste vi titta på var vi är i dagsläget och dagens förutsättningar. I stort sett får vi idag en ränta på obligationer på 3-4 % i Sverige och 4-5 % i USA. Räntenivån börjar alltså närma sig de nivåer vi hade på 00-talet. Det är också relativt detta som mer riskfyllda tillgångar prissätts mot. Som vi också såg på 00-talet bjöd det på klart olika möjligheter beroende på när man investerade och i vad man investerade.

Jag tycker GMO illustrerade det bra i sitt senaste kvartalsbrev. Det fanns en hel del att investera i under IT-bubblan (år 2000) som gav bra förväntad avkastning. Tillväxtbolag och breda aktieindex var klart övervärderade, men fastigheter, småbolag, värdebolag och obligationer var attraktiva. Det gjorde att avkastningen skiljde sig markant på 00-talet beroende på vad man investerade i. Annat var det under 2007 där i stort sett alla risktillgångar var dyra vilket också visade sig efterföljande period.

I bilden nedan visas hur situationen ser ut i dagens läge. Återigen är vi i ett scenario likt år 2000 där vissa delar av marknaden är fortsatt dyrt med låg eller negativ förväntad avkastning. Riskkurvan är dessutom inverterad i USA där man får högre förväntad avkastning för cash och obligationer än fastigheter och aktier.

Å andra sidan finns det också många möjligheter där internationella marknader och tillväxtmarknader bjuder på hög förväntad avkastning. Riskpremien att äga aktier utanför USA är också rätt hög (nära 4 %). Så liksom under 00-talet kan framtida avkastning skilja sig enormt beroende på vad man investerar i.

Källa: GMO

Attraktiva investeringar

Faktum är att jag är själv riktigt bullish till de flesta av de strategier och tillgångar jag investerar i. Liksom de gjorde efter IT-bubblan tyder det mesta på att det finns bra potential för strategierna att överprestera börsen givet dagens läge. I mer detalj:

  • Värde. Värdebolagen är rekordbilliga relativt övriga börsen trots förra årets goda prestation. Förra året återställde lite av balansen men kanske bara är en början av en flerårig värdecomeback. Det märks också inte minst i aktierna i Börslabbets svenska portfölj som balanserades om vid senaste månadsskiftet. Värdestrategierna i portföljen handlas med 35-45 % rabatt mot det historiska snittet sen 2001 och med en medianvärdering på P/E 7-10. Alltså är både värdebolagen billiga mot övriga börsen, men också absolut billiga.
  • Svenska/nordiska småbolag. De nordiska börserna är liksom de europeiska okej prissatta och bjuder nu på bra förväntad avkastning. Europa värderas till CAPE 18 vilket indikerar 6,2 % realavkastning kommande tio år enligt Research Affiliates. Sverige värderas till samma CAPE men förväntas ge en högre realavkastning (närmare 10 %) på grund av en svag krona. Småbolagen är ännu billigare då de gick ner en hel del under förra årets björnmarknad och som GMO:s graf visar ovan bland det som ger högst förväntad avkastning. Det är goda nyheter för en aktieportfölj som likt Börslabbets aktiestrategier främst investerar i svenska och nordiska småbolag.
  • Global trendföljning. Sedan finanskrisen har globala aktier och indexfonder gått riktigt bra på grund av låga räntor, stimulanser och då den amerikanska börsen gått riktigt bra. Det har gjort att det varit en riktigt bra period att vara passiv investerare i globala indexfonder. Detta kan nu ändra sig. Som jag skrev i höstas domineras nu globala indexfonder till 70 % av den amerikanska börsen som både är historiskt dyr och till en historisk dyr dollar. Nu är riskkurvan inverterad i USA medan man får klart bättre förväntad avkastning i utvecklade marknader utanför USA samt tillväxtmarknader (som i GMO:s graf ovan). Detta talar för bra potential för relativ avkastning för global trendföljning mot en global indexfond. Utöver det så tenderar trendföljning att gå bättre i mer volatila makromiljöer som vi sett det senaste året (och som kan fortsätta).
  • Allvädersportfölj. En inflation som är den högsta på 30-40 år och bland de snabbaste räntehöjningscyklerna någonsin har skapat en klart volatil makromiljö. Detta har återigen belyst vikten av en diversifierad portfölj för alla väder. Obligationer och guld har skyddat bra vid tidigare björnmarknader och fungerat som en bra diversifiering till ett aktiesparande. Volatiliteten och ett stormigt ekonomisk klimat är nog inte över i det första taget vilket talar om fortsatt potential för en diversifierad allvädersportfölj.

Ny paradigm

Under de senaste tio åren har det varit enkelt att motivera alla typer av investeringar tack vare nollräntor och stimulanser. Men nu är vi inne i en ny typ av paradigm där pengar återigen kostar. Med räntor på 3-5 % är det svårare att motivera att investera i dyra tillväxtbolag, en dyr amerikansk börs eller fastigheter med historiskt låg yield. Samtidigt är det klart lättare att motivera att investera på en billig Stockholmsbörs, andra billiga börser världen över samt fortsatt billiga värdebolag.

I och med detta tror jag att det finns bra potential att göra annat än massan framöver och att inte satsa på att föregående paradigms vinnare ska komma tillbaka. Istället är det viktigare att positionera sig utifrån de nya omständigheter vi verkar ha framför oss. Även om framtiden kan se annorlunda ut kommer den att bjuda på nya möjligheter. Dessutom kommer ens val påverka klart mer i en sådan miljö mot en där i stort sett allt gick upp.