Obligationer och guld under björnmarknader

Nu när vi är i en björnmarknad är det intressant hur man kan skydda sin portfölj mot börsnedgångar. Det är alltid lätt att vara efterklok, men varje björnmarknad är en lärdom för framtiden. Dessutom är det intressant att se hur det som fungerat i denna björnmarknad skiljt sig mot tidigare.

Jag har tidigare skrivit en del om hur obligationer och guld skyddar ens portfölj vid nedgångar och ger en bra krisalfa. Därför tänkte jag att det kan vara intressant att se hur väl de presterat under tidigare björnmarknader. Till min hjälp har jag över 100 år av historisk för svenska kapitalmarknader som Riksbanken samlat in.

Obligationer

Först ut är obligationer och är det man klassiskt kombinerat med aktier för att minska risken. Tabellen nedan visar hur väl 10-åriga statsobligationer fungerat under Stockholmsbörsens tidigare björnmarknader. Björnmarknader anges som prisfall över 20 % utifrån månadsindex för Stockholmsbörsen. Obligationer utgår från årlig avkastning fram tills 1970 då det saknas bra månadsdata.

Obligationer har gett i snitt 11 % avkastning varje björnmarknad och därmed hela 46 % bättre än börsen. Som syns är det bara under världskrigens utbrott som statsobligationer har gett en negativ avkastning samtidigt som det var en björnmarknad. Alltså har obligationer skyddat alla tidigare björnmarknader förutom under världskrig.

Källa: Riksbankens Historiska Monetära Statistik

I år har Stockholmsbörsen gått ner med -30 % (mätt som januari-september). Under denna period har svenska obligationsfonder gett -9 % på grund av ökade räntor. Alltså är detta enda gången utöver världskrigens utbrott där obligationer gett negativ avkastning under en björnmarknad.

Det siffrorna däremot inte visar är utvecklingen under själva björnmarknaden. Både under de kraftiga nedgångarna 1917-1922 och 1929-1932 föll obligationer för att sen återhämta sig när krisen intensifierades.

Guld och amerikanska obligationer

Det för in oss på nästa ämne; hur har andra tillgångar skyddat portföljen? Guld är ofta ett bra komplement till obligationer då de fungerar bra vid stigande inflation (som i år). Dessutom är guld frånkopplat från kronan och kronan försvagas under kriser (vilket ofta sker i samband med björnmarknader). Amerikanska obligationer är därför också bra i och med detta.

I tabellen nedan visas både utvecklingen för guld och amerikanska obligationer (omräknat i kronor) under björnmarknader sen 70-talet. Som syns har guld gett liknande skydd som obligationer i snitt men varierar klart mer. Amerikanska obligationer har gett än bättre avkastning under björnmarknader då kronan försvagas och gått bättre än svenska obligationer under 6 av 9 björnmarknader.

(Klicka för större bild) Källa: Riksbankens Historiska Monetära Statistik, LBMA och FRED

Jämför vi med idag har de också skyddat portföljen. Trots stora fall i amerikanska obligationer på grund av ökande räntor har det kompenserats med en stark dollar. Detta har gjort att avkastningen varit 5 % om man investerat i amerikanskt obligationsindex under årets björnmarknad. Guld har gått lite bättre i år och är upp 13,5 %. Detta är mätt i svenska kronor, i dollar är de båda ner och där har det varit få tillgångar som skyddat portföljen.

Trendföljning då?

Säkra tillgångar som obligationer och guld ger alltså en tydlig krisalfa. En annan potentiell kandidat är trendföljning som historiskt skyddat under björnmarknader. Tabellen nedan visar prestationen för Global trendföljning jämfört med ett snitt av obligationer och guld. Som syns skyddar trendföljningen vid nedgångar och i snitt är avkastningen 2 %.

Alltså skyddar den under björnmarknad, men ger inte bra krisalfa. Tur nog kompenseras det med högre avkastning under hela cykeln. Också i år är fallet liknande med en nedgång på -3,5 % för Global trendföljning under januari-september.

(Klicka för större bild) Källa: Riksbankens Historiska Monetära Statistik och Börslabbet

Det ska också tilläggas att Global trendföljning är en long only trendföljande strategi. Det finns de som är long-short och de har presterat bättre under björnmarknader. Problemen med en sån är däremot att det är krångligt att implementera som småsparare, är klart mer avvikande mot index, man tjänar bara på alfa och får därför lägre avkastning.

Säkra tillgångar ger krisalfa

Historiskt har alltså både obligationer och guld skyddat bra under historiska björnmarknader. Obligationer har skyddat bäst historisk där de skyddar nästan i alla björnmarknader och amerikanska obligationer gynnas dessutom av den kronförsvagning som ofta skett vid kriser. Dessutom har de i majoriteten av fallen gett positiv avkastning och en krisalfa.

Årets utveckling är ganska unikt där vi sett både negativ avkastning för obligationer och aktier. Endast guld har gett en bra krisalfa och har levererat bra avkastning under stigande inflation som historiskt varit fallet.

Trots detta unika år har ett snitt av obligationer och guld gett positiv avkastning och därmed 30 procentenheter överavkastning mot Stockholmsbörsen. Det gör att årets avkastning och överavkastning är i nivå med ungefär hälften av björnmarknaderna senaste 50 åren. Endast under de större nedgångarna har säkra tillgångar gett än bättre krisalfa och avkastning.

Än vet vi inte om björnmarknaden är slut och det kanske blir så att obligationer gör en comeback. Oavsett hur det blir har vi också under denna björnmarknad kunnat skydda portföljen med säkra tillgångar. Det märks inte minst i defensiva portföljer som Golden butterfly som stått emot i kraschen.

Mer läsning