ESG – Ger lägre avkastning, ingen påverkan och är subjektivt

Att investera hållbart och etiskt utifrån ESG kriterier (Environmental, social, and corporate governance) har varit ett av de hetaste områdena inom finans de senaste åren. Det har varit en våg av nya ESG index och hållbara varianter av sparande. Då jag driver en aktietjänst har jag tydligt märkt av det och allt fler efterfrågar det. Det är förståeligt då många självklart vill göra världen till en bättre plats.

Eftersom det mesta jag gör och rekommenderar är baserat i forskning och på vetenskapliga grunder är ESG och hållbart investerande inte något undantag. Därför har jag fördjupat mig i detta och vilket vi ska titta på i detta inlägg.

Som rubriken redan avslöjar är utfallet inte positivt och det mesta tyder på att ESG leder till lägre avkastning, inte har någon påverkan och är klart subjektivt. Sen är det givetvis upp till en själv och ens egna moraliska kompass vad man väljer att göra.

ESG ger lägre avkastning

Cliff Asness skrev för några år sen artikeln med det passande namnet ”Virtue is its Own Reward Or One Mans Ceiling is Another Mans Floor”. Där sågar han idéen om att man kan få samma avkastning eller bättre i en ESG fond. Hans resonemang var att man med ESG gör en negativ screenening då man inte investerar i vissa bolag och sektorer. Detta innebär begränsningar, vilket innebär lägre avkastning då det pressar kostnaden för kapital i de ”goda” bolagen. Det ökar också kostnaden för kapital i de ”onda” bolagen vilket gör att de investerare som inte har begränsningar kommer ta tillfället i akt och få en högre avkastning. Alltså bör ESG leda till lägre avkastning på sikt.

Stora frågan är hur mycket kostnaden är. Som vi sett senaste åren kan den bli ganska markant vilket blir tydligt om vi tittar på de indexfonder som följer olika ESG index. Trots att de kallas för indexfonder gör de ett mycket aktivt val av aktier där en tredjedel eller mer av de största börsbolagen exkluderas. Detta ledde till att under 2022 underpresterade dessa fonder index med 2-4 % och totalt runt 1 % per år under 2020-2022. Detta går att jämföra med de tiondels procent i avgift indexinvesterare jagar och blir en markant kostnad.

Jag har också gjort tester på hur ESG kriterier påverkar Börslabbets strategier. Utgår man från de vanliga kriterierna med att utesluta fossila bränslen, betting, tobak och försvar minskar avkastningen med 1 % per år. Alltså i nivå med indexfonderna de senaste åren. Givetvis påverkar det mycket vad man exkluderar och den period man investerar. Då perioden för testet var bra för betting och dåligt för fossila bränslen gav deras exkludering positiv respektive negativ påverkan på resultatet.

Generellt är min uppfattning att över tid så påverkar ESG-kriterier med upp till 1 % per år. Det kan också givetvis variera kraftigt från år till år och ibland ge positiv påverkan. Men över tid tyder det mesta på att det drar ner avkastningen. Detta är givetvis försvarbart om kostnaden motiveras av att man gör världen till en bättre plats.

ESG ger ingen påverkan

Oxfordprofessorn Martin Schmalz har forskat på ämnet och är tveksam till ESG investeringars påverkan. Som han tar upp i denna podd är det vanliga argumentet att man ökar kostnaden på kapital för de ”onda” bolagen vilket kommer motverka bolagens investeringar. Men det innebär bara att investerare som inte har begränsningar gör investeringarna på grund av den högre avkastningen (i likhet med Cliff Asness argument). Istället menar han på att vi behöver styra med lagkrav och skatter (ex koldioxidskatt).

Svenska forskare är också skeptiska till ESG kriterier vilket Småspararguiden skrivit om. De menar på att det är bättre att investera direkt i etiska mindre företag och start-ups eller ge till effektiv välgörenhet. Jag själv har också länge haft svårt att se att man får stor påverkan på den andrahandsmarknad som börsen är. Så länge det är lagligt kommer andra gå in och investera i de bolag som ratas. Vi måste ställa kostnaden mot andra alternativ, vad som händer om vi inte har ESG kriterier och använder pengarna på andra ställen som att ge till välgörenhet.

WSJ skrev i höstas en artikel som sågade ESG. De tar upp att ESG bolag ger överlag inte mervärde för aktieägarna och att det finns inget som tyder på att ESG påverkar bolagen, utan snarare åstadkommer det motsatsen där ”omoraliska” investerar blir kvar och styr bolagen. Utöver det nämns att ESG fonder har gett lägre avkastning och att det finns inte några ”generella” ESG-kriterier utan det är klart subjektivt.

Att det är subjektivt blev vi inte minst varse om under 2022. Efter Rysslands invasion av Ukraina ändrade sig Swedbank om SAAB då de plötsligt ansåg att vi nog ändå behöver ett försvar. De tog sen till och med plats i deras styrelse. Lysas hållbara fond tyckte också att försvar var lämpligt och tog in Investor och SAAB i portföljen. Vad som alldeles nyligen var oetiskt blev nu etiskt.

Vad kan man göra istället?

Även om jag är kritisk till ESG investeringar och dess påverkan förstår jag verkligen att många vill göra världen till en bättre plats. Det mesta tyder på att ESG inte har någon effekt och sänker avkastningen. Dessutom ökar avkastningen för de som inte har ESG begränsningar vilket motiverar gör alternativkostnaden ännu större.

Istället kan det därför vara vettigare att ta den ökade avkastningen och använda till effektivare åtgärder som genom livsstilsval eller ge till effektiv välgörenhet. Med 1 % minskad avkastning på 100 000 kr (1000 kr) kan man istället förhindra 100 ton CO2 genom att ge till klimatorganisationer som påverkar lagkrav och skatter. Detta är nog klart effektivare än vad man skulle kunna åstadkomma genom att exkludera några bolag i sin portfölj.

Sen givetvis är det till slut sin egen moral som styr. Gnager samvetet av att investera i olja- och bettingbolag får man acceptera den lägre avkastningen. Det handlar trots allt om skillnad på marginalerna (troligen upp till 1 % per år) och det går ju att väga upp med ytterligare sparande. Det gäller bara att vara medveten om att det är främst för egna samvetets skull man gör det och inte för att det har en tydlig effekt.