ESG och indexfonddöden

Indexfonder är en av de bästa sakerna som hänt i finans de senaste decennierna. Den oinsatte och passiva investerararen kan helt enkelt investera i alla börsens företag och få del deras av vinster till en minimal avgift. Borta är kravet att betala höga avgifter för aktiva fonder som spelar bort ”other peoples money” i ett nollsummespel.

Men det finns nästan inga indexfonder i Sverige längre. Istället har de ersatts av en bred flora av indexfonder med ESG kriterier. Själva syftet med indexfonder är att låta marknaden effektivt prissätta företagen utan att själv lägga någon värdering i det. Detta har nu byts ut mot nya index där ganska aktiva val görs av att vikta och välja ut bolag. Förvaltarna har nu bytt ut sitt aktiva mandat till att agera ”moralpolis” beroende på vad de ser som etiskt och hållbart.

Detta säljs in med lovord att det inte skadar avkastningen. Istället vill man påstå att investera hållbart till och med ökar avkastningen. Som stöd har man tagit fram överanpassade backtester av ESG index som visar att avkastningen faktiskt varit högre om man investerat ”hållbart”. Som börjat visa sig de senaste åren stämmer inte detta och det finns alltmer forskning som visar på att ESG och hållbarhetskriterier sänker avkastningen samtidigt som de inte gör någon nytta.

ESG är subjektivt och aktivt

Det hade varit mycket lättare att bevisa eller falsifiera något om det var väldefinierat. Problemet med ESG är att det är subjektivt. Det märks inte minst i vilka aktier som finns i de olika ”indexfonderna” som finns idag.

Nedan visas de bolag som väljs bort av de 10 största aktierna i S&P 500 i de tre av de populäraste USA indexfonderna:

HandelsbankenStorebrandAvanza
AmazonAmazonAmazon
TeslaTeslaApple
ExxonJohnson & JohnsonGoogle
ExxonBerkshire Hathaway
Unitedhealth
Johnson & Johnson
Exxon

Vi ser att alla är överens om att Amazon och Exxon inte är etiska och hållbara bolag, men bortom det minskar överensstämmelsen. Tesla ses som fy av Storebrand och Handelsbanken medan det är största innehavet i Avanzas fond. Apple som ses som fy av Avanza medan den får högre vikt av Handelsbanken.

Vilka företag förstör egentligen världen? Något de alla kommer överens om är att oljebolagen gör det och det har gjort att nästan alla ”indexfonder” underpresterat mot index under 2022 när oljebolagen gått bra. Fonderna ovan underpresterade med 2-4 % under 2022 jämfört med en europeisk ETF (i SEK) som investerar i S&P 500 utan ESG kriterier.

Hade det varit att man tog bort några enskilda bolag utifrån sina kriterier skulle det inte vara något större problem. Men bara i topp 10 största aktierna tar många bort 30-70 % och bara det handlar om över 10 % av USAs marknadsvärde. Det påverkar klart avkastningen och kan inte sägas vara passivt på något sätt. Problemet är att det inte bara är en enskild företeelse utan att alla förvaltare gör det.

Hur mycket påverkar ESG avkastningen?

Som vi sett gör ESG kriterier att innehaven och därmed avkastningen blir klart annorlunda än breda index. Vi kan också se det tydligt när vi jämför passiva indexfonder utan ESG kriterier och de med. Intressant nog är det Avanza som är en av de fåtal aktörer som inte helt gått över till ESG index trots deras ganska aktiva arbete i den riktningen. Största anledningen är för att de använder sig av europeiska ETF:er som de i sin tur investerar i (alltså investerar inte i egen regi).

Nedan visas hur Avanza Global presterat senaste åren mot den näst mest populära fonden Länsförsäkringar Global Index och de två fonder som rankas högst på Avanzas hållbarhetsskala; Skandia Global Exponering och Danske Invest Global Restricted.

Fond2020-20222022
Avanza Global (ej ESG)30,9 %-6,1 %
Länsförsäkringar Global Index28,8 %-8,1 %
Skandia Global Exponering26,5 %-10,4 %
Danske Invest Global Restricted24,4 %-10,7 %

Som vi ser har alla indexfonder under de 2020-2022 underpresterat med 2-5 % justerat för avgifter. Mest beror det på 2022 där underprestationen var 2-4 % justerat för avgifter. Avanza Global slog också Länsförsäkringar Global trots att den senare bör ge högre avkastning då den gynnas av skatteregler. ESG reglerna i dessa indexfonder har alltså kostat spararna 0,6-1,6 % per år.

Som tas upp i inlägget ESG – Ger lägre avkastning, ingen påverkan och subjektivt får vi alltså lägre avkastning med ESG då vi inför restriktioner. Även om 3 år är en kort period illustrerar det poängen.

Valet av aktiva fonder har bytts ut till val av etiska riktlinjer

Det är tydligt att svenska banker och förvaltare har valt att byta ut sina aktiva fonder till olika ESG index för att differentiera sig. Istället för att välja den förvaltare man tror på ska man nu välja de etiska riktlinjer som sammanfaller med sina egna värderingar. Man får välja om man tycker Tesla eller Apple är mest etiskt, detta till en extra kostnad som ovan nämnt.

Om denna kostnad skulle kunna motiveras med att ESG verkligen har en effekt hade det varit lättare att smälta. Men det mesta tyder på att det inte har någon effekt och istället kommer andra investerare in och får högre avkastning.

Det hade också varit mer acceptabelt om det funnits alternativ att kunna välja helt passiva indexfonder utan ESG kriterier. Det finns ett fåtal sådana fonder kvar nu men när kommer de att bytas ut? Vi har sett ESG beteckningen dyka upp på nästan alla fonder senaste åren.

Vad kan man göra?

Tyvärr verkar det vara som att vi får acceptera den svenska indexfonddöden och vi får anpassa oss efter denna trend. Den som verkligen vill investera passivt får investera i europeiska ETF:er, antingen direkt eller indirekt via Avanzas fonder. Tur nog är dessa fonder bland de billigaste på marknaden och det går att få ett globalt indexsparande med 90 % Avanza Global och 10 % Avanza Emerging Markets till en låg avgift på 0,1 % och utan ESG-kriterier.

För oss som är aktiva och kvantitativa investerare utan ESG begränsningar är detta bara bra nyheter. När alla större förvaltare inför begränsningar innebär det fler felprissättningar på marknaden som går att nyttja. Det ökar avkastningen för oss utan begränsningar och vi får ta del av den avkastning som ESG investerarna missar. Så istället för att vara kritiskt mot denna trend bör vi bara tacka.

Vill man sen göra världen bättre kan man ge den extra avkastningen till en effektiv välgörenhetsorganisation. Detta är troligen klart mer effektivt än att investera utifrån ESG och är vad jag själv gör.