Är det värt att tajma börsen?

Ett vanligt råd är att inte tajma börsen då de flesta köper på toppen och säljer på botten. Samtidigt finns det flera investerare som förespråkar att investera kontracykliskt. Exempelvis Howard Marks säger att man kan ha mer i aktier när pessimismen är stor och mindre när optimismen är hög. Warren Buffett är också känd för sitt citat ”be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful”.

Här på bloggen har jag skrivit mycket om dagens mer utmanande investeringsklimat och vilka investeringar som fungerar när. Med den kunskapen för det lätt tankarna att försöka tajma börsen. Problemet är bara att göra en rätt bedömning av framtiden för att vara rätt positionerad. En svårighet är också att börsen kan gå åt helt andra hållet även om sin bedömning är rätt på sikt vilket kan vara jobbigt.

Som ett första steg kan vi använda kunskapen om vad som fungerar när och skapa en diversifierad portfölj för alla väder. Att ha en helt passiv allokering som klarar dagens mer utmanande klimat med ökande och sjunkande inflation och tillväxt. Är det därefter värt att aktivt försöka tajma börsen? Det är vad detta inlägg ska titta noggrannare på.

Likvärdiga alternativ som höjer avkastningen

För att illustrera detta använder jag min egen portfölj och fördelning. Den är investerad i 50 % aktier, 25 % global trendföljning, 12,5 % guld och 12,5 % obligationer. Detta för att ha en enkel fördelning med hälften aktier, fjärdedel trendföljning och fjärdedel säkra tillgångar för att diversifiera över tillgångar och strategier som fungerar under olika delar av börscykeln.

Vi gör följande saker i portföljen som alla höjer avkastningen:

  1. Lyckas med perfekt tajming minska andelen aktier från hälften (50 %) till ca en tredjedel (35 %) de år börsen ger negativ avkastning (1).
  2. Balanserar om portföljen en gång per år istället för en gång per månad.
  3. Ökar andelen aktier med 5-10 procentenheter.
  4. Använder 10 % belåning.
  5. Minimerar avgifter.

Vad ger mest effekt på avkastningen? Faktum är att alla alternativ höjer avkastningen med mellan 0,5-1 % per år. Detta var fallet både när jag testade under 2001-2021 med Börslabbets strategier som aktiedel och under 1971-2021 med Stockholmsbörsen som aktiedel. La också till alternativet att minimera avgifter då vi enkelt kommer upp i 0,5-1 % i kostnader per år om vi skulle vara mer aktiva.

Investerarfysikernportföljen med olika alternativ
(Avkastning utifrån backtest. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Låt momentum verka eller ta mer risk

Alltså kan det ha större effekt på avkastningen att ha lite mer i aktier och avvakta att ombalansera en gång per år som att med perfekt tajming ändra aktieexponeringen över börscykeln. Att balansera om enbart en gång per år mot varje månad ger högre avkastning för att man låter momentum verka mellan ombalanseringarna. Jag har upptäckt samma fenomen både när det kommer till att balansera om i kvantitativa strategier, mellan strategier och nu mellan tillgångar.

Det är också klart bättre att fokusera på att ta rätt risk från början som passar för en själv. En lagom risk att man klarar nedgångarna och olika börsklimat samtidigt som man får en bra avkastning under uppgång. Som vi ser ovan får man högre avkastning genom att ta lite högre risk genom antingen investera mer i aktier eller med belåning. Man har då fortsatt en diversifierad portfölj och det är oftast ett säkrare kort än att försöka tajma börsen.

Trendföljning effektivare för att justera risk

Vill man nyttja svängningarna på börsen kan det vara mer värt att ha med en trendföljande strategi i portföljen (2). På samma sätt som vi kan låta momentum verka i portföljen för att ge högre avkastning kan vi också använda det för att justera risk över cykeln. Det är en helt systematisk strategi som troligen kommer klara justera risk mycket bättre än en själv och utgår från vad som fungerat på världens kapitalmarknaderna i över 100 år.

Det är främst så som jag själv justerar risk i portföljen. Min allokering i trendföljning innebär att vid nedgångar blir min portfölj investerad i runt 30 % räntor, 20 % guld och 50 % aktier. Vid uppgångar å andra sidan har jag 75 % i aktier. Alltså justeras risken automatiskt åt mig genom den trendföljande strategin. Att göra mer än det ger som sagt inte någon markant skillnad.

Fokusera på det viktiga

Trots att det inte är värt att tajma börsen är det ändå bra att förstå och följa börscykeln. För det är klart lättare att vara förberedd på att börsen kan gå ner än att bli överrumplad. Det svåra är att inte agera utifrån det, utan att investera långsiktigt. Ett sätt man kan göra det på är att minska marknads- och nyhetsbevakningen för att undvika onödigt brus.

För trots allt gäller 80/20-principen också i investeringar. 20 % av jobbet ger 80 % av resultatet. Som vi sett här i inlägget är det viktigare att välja en lämplig fördelning än att lyckas tajma börsen och justera risk. Gör man det senare faller man nog lätt för det kända Peter Lynch citatet:

”Far more money has been lost by investors trying to anticipate corrections, than lost in the corrections themselves”

Peter Lynch

Fokusera därför på det som är inom din kontroll; allokering, risk, avgifter och aktivitet. Den extra vinst vi kan uppnå med att analysera marknaden och försöka tajma den kan enkelt vinnas genom att välja en bra allokering från början, minimera kostnader och göra färre ombalanseringar. Det är oftast vad vi investerar i över tid som styr vår avkastning. Avgifter är också det enda vi vet med säkerhet och det ökar markant ju mer aktiv man är.

  1. Visst skulle man kunnat justerat mer. Men tänk på att vi i detta hypotetiska exempel lyckas till 100 % pricka in de år där börsen gett negativ avkastning. Därför valde jag justera 10 % för att illustrera hur avkastningen skulle påverkas men i verkligheten skulle man behöva justera mer på grund av att man inte kan tajma exakt.
  2. Notera att de tre alternativen ovan inte påverkas av att trendföljning är mer i portföljen då denna del hålls konstant.