Börssignaler – Juli 2019

Vi är ett halvår in i 2019 och jag tänkte det kan vara intressant att åter kolla upp olika börssignaler här på bloggen. Det är en sammanställning av de signaler jag brukar kolla av för att bilda en uppfattning om var vi är i börscykeln och där flera tidigare har gett bra signaler på utvecklingen av börsen. Det blir lite av en ögonblicksbild av börsen och gör så att man är förberedd för vad som eventuellt kan komma. Senast jag gjorde en sammanställning var i februari efter turbulensen vid årsskiftet.

Trendsignaler

Olika trendsignaler tenderar att ge en bra indikation på vad börsen är på väg och vad vi ser nu är att trenden är positiv, både mätt i form av glidande medelvärden och absolut avkastning. Som vi ser i grafen för Stockholmsbörsens avkastningsindex nedan har det varit svårt att gå på enkla trendsignaler som MA200 de senaste två åren. Vi ligger kvar ovanför denna, satte ATH nyligen och vi har nu haft en uppgång på 15 % senaste två åren. Kollar vi bara i år har vi haft en uppgång på över 20 % så att köpa dippen vid årsskiftet var klart lönsamt. En del är drivet av en svagare valuta och både USD och EUR är upp med över 10 % mot SEK senaste två åren.

Kollar vi utvecklingen på världens börser och de i USA fås lite olika bild över senaste året. Nedan visas avkastningen för ETF:er som investerar i amerikanska storbolag S&P 500 (SPY), amerikanska småbolag via Russell 2000 (IWM) och i börser utanför USA (VEU). Som vi ser har amerikanska storbolag trumfat allt annat och gått bäst senaste året. Skillnaden i avkastning för storbolag mot småbolag är hela 14,8 % senaste året. Om man kollar absolut momentum (som innebär att man endast ligger investerad i tillgångar som gett mer avkastning är riskfri ränta senaste året) är det endast amerikanska storbolag som ger positiv signal där.

Senaste årets avkastning för S&P 500 (SPY), Russell 2000 (IWM) och börser utanför USA (VEU)

Konjunktursignaler

Den underliggande konjunkturen tenderar ge bra signaler för vart börsen är på väg och oroligheterna kring årsskiftet var drivna dels av att konjunkturen svalnade av och handelskrig. Intressant nog har vi fortsatt haft prat om handelskrig och konjunkturen fortsätter svalna av, samtidigt som börserna har haft rally. Nedan visas konjunkturbarometern för Sverige och vi fick nu en andra notering under 100 vilken indikerar lägre stämningsläge än normalt. Som vi ser nedan är trenden negativ och fortsätter den är vi snart inne i en lågkonjunktur.

Konjunkturbarometern för Sverige

Nedan visas också inköpschefsindex i USA som vi sett fallit skarpt under hösten och nu fortsatt på våren. Och det sker inte bara i USA, utan också i många länder över världen så bilden på en avsvalnande konjunktur är ganska homogen.

USA Inköpschefsindex ISM Källa: Tradingeconomics

Till skillnad mot aktiemarknaderna har obligationsmarknaderna reagerat på de lägre framtidsutsikterna och fallit mycket senaste året. Det har gjort amerikansk yield curve har inverterat (10-årsräntan minus 3-månadersräntan) vilket föregått amerikanska lågkonjunkturer. Också här i Sverige har vi sett ett stort fall och från att 10-åringen var 1,5 % högre än 3-månadersräntan i början av 2018 är den nu endast 0,5 % högre. I och med de svagare signalerna världen över verkar det som världens centralbanker lutar åt att fortsatt ha en lätt penningpolitik.

Yield curve i USA

Det vi inte sett ske är en vändning i amerikansk arbetslöshet. Ännu är den den lägsta sen 60-talet. Här i Sverige har vi däremot sett en avtagande trend i arbetslösheten, ökade antal varsel och minskande antal nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen. Så här är situationen något annan.

Sammanfattning

Det jag insett genom att studera olika strategier utifrån dessa signaler genom åren är att de är trubbiga var och en för sig men kan ge en bra helhetsbild så man är förberedd för vad som kan komma och anpassa sin risknivå. Vad de säger nu är att i stort sett går börsen fortsatt bra men underliggande ekonomi fortsätter försvagas. Därmed kan det finnas en risk att vi återigen ser en oro på börsen, något vi såg exempelvis i maj. Men än har inte börsen vänt och trenden är fortsatt positiv och vi ser regelbundna all time highs. Det ser alltså ut som vi är sent i cykeln men som vanligt kan det fortsätta mycket längre än vad man tror och börsen kan fortsätta upp. Det ska nu bli intressant att se vad andra halvåret bjuder på.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *