Mean reversion-strategi

”Mean reversion”, att tillgångar och aktier tenderar återgå till ett medel, är det som ligger till grund i de flesta av mina strategier och det sätt jag tänker om aktiemarknaden. Förutom momentum och trendföljning som jag skrivit flera gånger om här på bloggen är det i mean reversion som det finns mycket potential för överavkastning. Detta då investerare oftast överreagerar och tenderar att vara för negativa i vissa fall. Det såg vi inte minst i början av 2016 i bland annat råvaror och tillväxtmarknader, vilka gett riktigt bra avkastning det året.

Som värdeinriktad investerare är det ofta man hamnar i mean reversion-tänket. Man ser värde i investerares överreaktion och går mot strömmen när det både gäller strategier men också sektorer och marknader. Det är här också det kan löna sig att vara aktiv, något jag skrev om i mitt inlägg om Aktiv förvaltning på ett annorlunda sätt. Efter ytterligare funderingar insåg jag att min ”aktiva förvaltning” handlar i stort sett om att utnyttja mean reversion. Då det är en statistiskt satsning är det något som oftast görs bäst på bred front och systematiskt.

När det kommer till alla mina strategier och beslut vill jag göra allt på ett systematiskt sätt, på ett sätt som väldokumenterat skapat avkastning och där jag kan undvika att spå i teblad och så vidare. Det är något som jag känt har saknats när det kommer just till så kallade mean reversion-strategier, där man vill köpa utbombade sektorer som bör ge en överavkastning framöver. Därför har det inte fått plats i min portfölj och jag har valt att undvika investera i specifika sektor ETF:er såsom KOL, GDX och XME under förra året till mitt förtret (valde sen att investera i GDX, men med anledning till guldexponering). Jag vet att det är en strategi som kan ge bra avkastning i längden, men inte hittat en bra form att utföra den utan att känna att jag spår i teblad när jag satsar mina pengar på t.ex. uranbolag. Den fråga jag ställt mig är; varför satsa på diverse sektorer som jag läst kan ha bra potential när jag kan satsa på en väldokumenterad strategi som historiskt gett 20 % per år i avkastning?

Nu har jag hittat svaret, och det har varit rakt framför mig hela tiden. Helt enkelt; skapa en mean reversion-strategi. Använd en del av portföljen och investera i sektorer, länder och marknader som bör gå bra enligt mean reversion. Satsa brett, då det är snittet som går bra. Länder, sektorer och industrier som är ner i 3 år eller mer är upp 50-140 % kommande två åren. Se denna studie för mer information. I januari 2016 var det just det som hände med råvarusektorn. Nu har liknande skett med uranbolagen, som är ner i över 5 år i rad. Tillväxtmarknader har sett liknande utveckling och ännu har det inte skett någon större uppgång där, även om de var upp förra året. Statistiken talar fortsatt för guldgruvor och ädelmetaller. Det finns också många individuella länder som fortsatt är ner mycket senaste åren.

Det som är bra med länder och marknader är att många gånger finns det också intressanta ETF:er och strategier inom dessa. Billiga länder är ner mycket senaste åren och går att köpa via ETF:en GVAL, men andra ETF:er som kan inkluderas i en sådan portfölj är t.ex. EYLD vilket investerar i tillväxtmarknader efter värdemått och hög shareholders yield. FYLD är liknande variant men i industriländer utanför USA. Flera av de ETF:er jag har i min portfölj klassar in i denna mean reversion portfölj, i dagsläget GVAL, GDX, GDXJ och URA, men också IVAL och IMOM då internationella marknader kan anses vara billiga. Vissa av ETF:erna kan man ha på lång sikt, då de är långsiktiga strategier, medan sektorspecifika ETF:er kan mer anses som satsningar på kortare sikt (2 år).

Mean reversion-strategin kan summeras till att vara satsningar i ETF:er som lidit av underprestation under senaste tiden. Det inkluderar länder, sektorer och marknader som genomlidit en större bear market. Som extra spets kan man också investera i värdestrategier eller liknande i de specifika marknaderna. Då strategin baserar sig på att en sektor är ner flera år i rad kräver den lite mer aktiv förvaltning än de andra strategierna jag har i portföljen, då den inte går att göra systematiskt på samma sätt. Det känns i alla fall bra att ha denna strategi på pränt, på så sätt att den är uppbyggd på samma robusta grund som de andra strategierna som jag skriver om här på bloggen.

De ETF:er och marknader som är intressanta för tillfället är främst: EYLD, GVAL, GDX, GDXJ och URA. Tillväxtmarknader, t.ex. VWO eller EYLD, samt diverse individuella länder så som Norge, Polen, Portugal och Spanien (alla i GVAL) är fortfarande ner mycket sedan sommaren 2014.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *