Innehav i portföljen

En stor del av målet med denna blogg är att vara öppen med det jag har, dels för att skapa inspiration åt andra och för att diskutera innehav etc. Själv får jag inspiration av att veta vad andra gör och hur de agerar. Det visar också på lite facit på hur man agerar och att det inte är något man bara skriver.

Följande är min nuvarande fördelning av sparandet:

14 % Sparkonto
27 % GMOM (Taktiskt tillgångsallokering)
4 % Guldbolag (GDX, GDXJ)
11 % Net-nets (USA)
11 % Value composite + F-score (USA)
4 % EV/EBIT (Sverige)
4 % EV/EBIT + momentum (Sverige)
4 % Magic formula (Sverige)
4 % Value composite
4 % Value composite + momentum
4 % IVAL (Internationella värdeaktier)
4 % IMOM (Internationella momentumaktier)
4 % GVAL (Globalt billiga aktiemarknader)

Som syns är det en hel del olika strategier och ETF:er som jag är investerad i, men totalt sett kan man se det som 14 % räntor, 27 % tillgångsstrategier, 4 % guldbolag och 55 % aktier. Aktierna är fördelade på ett antal olika kvantitativa strategier med fokus i Sverige, USA och resten av världen, där ETF:erna längst ner är ett sätt att få global exponering. Som syns ovan är det ganska diversifierat och jag historiskt ligger den historiskt största nedgången på ca -30 %, vilket är i linje med min risknivå.

Målet har varit att bygga upp en portfölj som går att skala upp och man är bekväm med från några hundra tusen till tiotals miljoner. Tanken är att det ska finnas utrymme för tillväxt, men också skydd mot nedgångar så man inte behöver genomlida stora förluster. Visst kan man ha 10 % på sparkonto och ha 90 % i aktier, som många gör, men det skulle vara surt om nu en större börskrasch kommer. Själv satsar jag därför på 50-60 % i aktier, ha lite guld och kontanter som skydd och sen resten i tillgångstrategier som gett likvärdig avkastning som aktier men till lägre risk, se mer i inlägget om Treenighetsportföljen.

Målallokeringen för tillfället är ungefär 50 % aktier, 30 % tillgångsstrategier, 5 % guldbolag och 15 % räntor, vilket gör att fokus är på att köpa annat än aktier för tillfället. Om vi ser någon större nedgång på börsen kan jag tänka mig öka aktiedelen, men fokus kommer oavsett då bli att köpa aktier eftersom den delen behöver vägas upp. Tills dess tycker jag att det är bäst att vara på den säkra sidan. Notera, min lärdom av de senaste åren är att göra små förändringar i portföljen och endast ändra några procent hit och dit. På så sätt minimerar man ånger av att man gjort fel, vilket man definitivt kommer att göra flera gånger. Men det är alltid bra att spara på sig lite kassa för att använda under nedgångar, märkte man inte minst i augusti förra året (flash krasch), januari i år (råvarubust), juni (brexit) och november (Trump) om man ändå planerat att handla aktier eller andra tillgångar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *