Halvårsuppföljning Net-nets

Nu är det ungefär ett halvår sedan jag valde att skapa en separat net-net portfölj och köpa in 10 amerikanska net-nets som uppdateras en gång per år. Tänkte därmed att det kan vara dags för en uppföljning på hur det gått. Net-nets är den klassiska strategin som är skapad av Graham för att köpa bolag som är irrationellt prissatta, där man köper helt enkelt ett bolag med rabatt jämfört med deras NCAV = net current asset value, vilket är kassa + omsättningstillgångar – skulder. Ett bolag som handlas under NCAV bör i praktiken kunna försättas i konkurs och betala ut mer till aktieägarna än nuvarande aktiepris efter alla skulder är avräknade.

Här är utvecklingen sedan start:

Här är utvecklingen för de individuella aktierna (notera att 10 % i grafen ovan kommer från dollarförstärkningen, medan värdena under är noterade i dollar):

I stort sett har aktierna slagit index med 14,2 %, men utvecklingen är mycket olika. Alla aktier var inköpta utifrån min checklista och valda utifrån de olika net-nets som fanns på marknaden i juni i år. Se detta inlägg för mer utförlig motivering.

De två innehav som gått bäst är Emerson Radio och Bri-Chem. Det intressanta med dessa innehav är att de båda var de absolut billigaste bolagen på listan och handlades till runt 30 % av NCAV med okej F-score på 6-7. Det intressanta är att jag diskuterade dessa med andra och dessa ansågs vara för riskfyllda, men jag valde ändå köpa dem på grund av den stora rabatten. Det visade sig vara ett korrekt beslut och det är intressant hur man får extra betalt i form av extra risk. Notera att jag endast gör en bedömning från min checklista och inte gör en djupare aktiv analys som många andra gör, vilket i detta fall var fördelaktigt.

De som gick sämst är Addvantage, Sears Hometown och AG&E Holdings. AG&E avnoterades samt genomförde en större sammanslagning vilket har dragit ner kursen. Dessutom har de fortfarande stora förluster vilket ökat under sista kvartalet. För Addvantage har det inte hänt mycket utan att de kom med en förlust och sjunkande omsättning för sista kvartalet. För Sears så kom de också med en stor förlust för sista kvartalet vilket gjorde att kursen sjönk en del. Totalt för de tre bolagen så handlades de inte alls till samma premie som Emerson och Bri-Chem, utan runt 60-70 % av NCAV.

De bolag som jag valde att inte ta med har utvecklats följande (NCAV och F-score i juni inom parantes):

  • Allied Healthcare Products, + 75 % (44 % av NCAV med F-score 3)
  • Beazer Homes, + 87 % (41 % av NCAV med F-score 6)
  • CDI Corp, + 31 % (95 % av NCAV med F-score 8)
  • Echelon Corporation, + 7 % (80 % av NCAV med F-score 4)
  • Giga-Media, + 15 % (47 % av NCAV med F-score 5)
  • Rubicon Technologies, – 34 % (42 % av NCAV med F-score 2)
  • Support.com, -15 % (70 % av NCAV med F-score 3)
  • TSR, + 40 % (90 % av NCAV med F-score 7)
  • Trans World Entertainment, -15 % (90 % av NCAV med F-score 3)
Slutsatsen man kan dra är att det var bra att undvika bolag med låg F-score (<5), då de i snitt gav en avkastning på 4 % där det endast var Allied Healthcare Product som gav en bra avkastning. Däremot var det intressant att se att alla bolag med hög F-score (>5) gett bra avkastning, trots inte så hög rabatt mot NCAV, i snitt + 50 %. Bäst av alla gick Beazer Homes, vilken var upp med +87 % men som jag undvek då det mesta av omsättningstillgångarna var i form av fastighetsprojekt. Kanske något man ska göra en annan bedömning av i framtiden, då fastighetsprojekt kan vara likvida så länge det är en bra byggkonjunktur.
Det jag tar med från detta halvår är att när det kommer till net-nets så är det två kriterier som är bra att gå på. Dels är det låg värdering mot NCAV och dels är det hög F-score. Hellre en hög F-score och lägre rabatt mot NCAV än det motsatta, då t.ex. CDI och TSR gått klart bättre än McCoy. Men helst vill man se bolag som värderas runt 30-40 % av NCAV med en F-score på över 5 för bäst resultat, vilket Emerson, Bri-Chem och Beazer alla visat på. Nu får vi se vad nästkommande halvår bjuder på, ännu har jag valt att endast balansera om en gång per år och vi får se om man skulle t.ex. sålt Emerson och Bri-Chem nu när de har värderas upp eller om det är bra att fortsätta rida på deras uppgång.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *