Bredda de kvantitativa portföljerna internationellt?

En återkommande fråga på denna blogg är vilka marknader som det är värt att vara exponerad mot i sina kvantitativa portföljer. Här finns det en massa olika åsikter och jag har tidigare varit av åsikten att större bolag (mid och large cap) är bättre då de är mer likvida samt flest tester har gjorts på dessa bolag. Däremot har en hel del tester gjorts på mindre bolag runt om i världen, vilka visat på att ju fler bolag och desto fler marknader man inkluderar, desto bättre avkastning får man om man investerar kvantitativt (finns flertalet inlägg tidigare på denna blogg, se bla Global värdeinvestering och Microbolag eller ej?).

På grund av detta kände jag att jag ville göra en ”live” studie av denna effekt och jämföra med min nuvarande förvaltning, där jag investerar i svenska mid och large cap. Nu har det gått en månad och vi kan se de första preliminära resultaten.

Jämförelsen gjordes mellan alla aktier på Börsdata mot en portfölj på bara mid och large cap på Börsdata. En portfölj baserat på de tio högst rankade aktierna efter trending value regler gjordes på de två marknaderna och portföljerna sammanställdes den 19:e september. Nedan visas utvecklingen för alla aktier på Börsdata:

Totalt är utvecklingen på + 10,2 % under denna månad. I jämförelse så är motsvarande portfölj på mid och large cap följande:

En mer medioker avkastning på 1,44 %. Om vi antar att omsättningen inte skulle varit så hög i portföljerna, utan att den var ungefär lika de senaste 3 månaderna är skillnaden desto större, 35 % mot 8 %. Klart mycket som talat för att investera i alla bolag på Börsdata.

Detta out-of-sample resultat visar på liknande resultat som tidigare visats i ganska många studier, även om enstaka månader är alldeles för kort tid att genomföra en studie på. Det är också ganska upplyftande då det är enkelt för småsparare att skaffa ett abonnemang på Börsdata och lågt courtage på alla nordens börser via nätmäklarna, vilket gör att det lätt går att genomföra med tiotals tusen kronor utan för höga kostnader. Nästa steg är att sen en global portfölj på alla marknader och global screener, men för att det ska vara lönsamt måste man nästan ha en portfölj i miljonklassen.

Däremot om man kollar på Börsdatas strategi-sidor fås nästan alltid lägre avkastning om man inkluderar alla listor än endast svenska mid och large cap. Frågan är hur mycket man kan lita på datan där? Har märkt bland annat att för mid och large cap resultaten ökar markant eftersom bolag som idag räknas dit i dagsläget, men som inte alltid varit på de listorna, tas med även tidigare år, vilket ökar avkastningen. (Alltså, ett bolag som vandrat från small cap till large cap tas med när det var på small cap). Så svårt att avgöra.

Oavsett tror jag man får bra avkastning hur man än gör. Mitt mål framöver är i alla fall att inkludera fler marknader allt eftersom och investera internationellt, då det många gånger har visat på bättre resultat. Den svenska börsen har stått ut som den bättre bland nordens börser och det motsatta kan ske framöver. Men det är alltid en avvägning av valutarisk, diversifiering och andra faktorer, något man får tänka på när man utformar sin strategi. Nu får vi se hur portföljen ovan går framöver. Har också skapat bevakningsportföljer för EV/EBIT och Magic Formula, så får jämföra med dessa. Där hade inte utvecklingen senaste månaden varit lika bra som value composite-portföljen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *