Microbolag eller ej?

Jag läste nyligen detta inlägg på bloggen/screenern Quant-investing. Det handlar om den bästa strategin för micro cap, vilket i USA räknas som bolag under 200 MUSD. I Sverige klassas det som small cap, men som oftast sägs är ju allt lite större i USA. Oavsett kopplar detta till en diskussion som länge förts här på bloggen; ska man inkludera small cap och de mindre listorna när man investerar kvantitativt?

Det som testas i inlägget är att använda en kombinerad screen som diskuteras ett antal gånger här på bloggen. Först används en form av F-score för att få bort bolag av låg finansiell kvalité. Sen används sammansatt värde (value composite) och momentum för att sortera ut de bästa aktierna. I artikeln jämförs endast faktorerna var och en för sig, men tillsammans bör de ge bättre resultat som så många studier har visat. Här nedan visas resultaten (grafen tagen från en tidigare artikel av O’Shaughnessy):

Källa: Microcap as an Alternative to Private Equity, O’Shaughnessy Asset Management
Man ser att alla faktorer har en klart högre effekt bland mindre aktier än de över 200 MUSD. Så som privatsparare är det klart något man bör fundera på, eftersom avkastningen är så mycket högre och man har klart mycket mindre konkurrens från stora institutionella investerare. 

En annan fördel är att här i Sverige så har vi ganska få bolag över 200 MUSD då mid och large cap listorna har totalt ca 200 bolag. Inkluderar vi däremot hela Stockholmsbörsen och First North ökar det totalt till 500 bolag. Klart fördelaktigt om man vill ha ett stort urval för en kvantitativ strategi. Inkluderar vi alla marknader på Börsdata så är det totala antalet ca 1000 bolag, som alla kan fås för ett vettigt lågt courtage på Avanza och Nordnet.

För att undersöka saken i mer detalj så har jag gjort tre screener på marknaderna nämnda innan efter en simpel Trending value screener. Dels mid och large cap, dels Stockholmsbörsen och First North, samt för alla Börsdatas marknader. Här kan man också ifrågasätta om man behöver kontrollera F-score, eftersom alla bolag har ett F-score på 5 eller högre, som tidigare observerat, men det kan vara en bra extra check framöver. Då det inte alla aktier finns via Google Finance så skapade jag bevakningslistor på Avanza istället för ett Google docs.

Kollar vi prestationen för senaste månaden (med antagandet att omsättningen per månad inte är så stor för portföljerna) så har portföljen som investerat i hela Norden gått upp med 12,1 %, all cap i Sverige med + 6,2 % och den för mid och large cap i Sverige är upp med 3,3 %. Så senaste månaden hade det varit bättre att vara investerad i den bredare portföljen, men alltid svårt att säga i efterhand. Studien ska nu ske framöver och jag tänkte utvärdera hur bra de olika portföljerna kommer att utveckla sig. Jag gjorde också en screen för hela Stockholmsbörsen den 2:a maj i år och hittills är all cap portfölj upp + 14 % sedan + 12 % för min egen trending value som balanserades om i slutet av maj.

Det var väldigt intressanta studier som O’Shaughnessy har gjort och det fick upp ögonen lite mer för att investera på de mindre listorna. Det jag innan har ansett är att de är mer riskfyllda och mer illikvida, men alla aktier jag kollade nu hade bra likviditet, speciellt för en småsparare. Också Carlisles tester på småbolag har visat bra resultat, så det kan verkligen vara något att inkludera. Det är endast att man måste vara trygg med att ha nästan endast småbolag i sin portfölj. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.