Svensk aktieägarstatistik för 2018

För att ta tempen på det allmänna börsintresset och läget på marknaden tycker jag att det är intressant att läsa de senaste rapporterna för aktieägarstatistik. Har nu läst igenom dessa för 2018 från både Euroclears rapport och SCB:s rapport. De skiljer sig något i deras siffror, men beror nog främst på att SCB inte inkluderar aktier ägda via kapitalförsäkring. Därför är Euroclears rapport mer intressant när man kollar på siffror för hela befolkningen, medan SCB har intressanta kompletterande siffror om listor och ägande.

Övergripande intressant statistik:

 • Svenska privatpersoner äger 11,5 % av börsen.
 • 18 % av svenska befolkningen är aktieägare.
 • Totala aktieinnehavet är 666 miljarder kronor vid utgången av 2018, 362 000 kr i snitt per aktieägare (median klart lägre).
 • I snitt äger man 3,9 bolag och 44,9 % äger endast ett bolag.
 • 77 % av värdet av privatpersoners aktieinnehav är på large cap.
 • Äldre investerar mer på large cap, yngre på de mindre listorna.

Intressanta förändringar:

 • Antalet privatpersoner som äger aktier och privatpersoners ägande minskade efter finanskrisen till 2014 för att därefter öka något igen.
 • Senaste två åren har antalet ägare minskat som andel av befolkningen, men inte i antal privatpersoner.
 • Antalet aktier per person ökar stadigt.
 • Flera unga (21-30 år) äger aktier idag än 2013.

Som det verkar har intresset falnat något efter att det vände uppåt under 2014-2016 och att aktieägarintresset allmänt ökat bland unga vilket är positivt. Allmänt tycker jag att det alltid är intressant hur liten del av börsen som privatpersoner utgör, vilket gör att ordet småsparare är mycket lämpligt. Om man också definierar ”seriösa” aktieägare som ägare med mer än ett bolag är det endast 10 % av befolkningen, alltså inte en så hög andel.

En annan sak som aktieägarstatistiken belyser är också konkurrensen på aktiemarknaden. Kollar man på vad stora institutioner äger är det 90 % på large cap. På de mindre listorna är det mer privatpersoner som handlar. Detta är också något som märks när man testar kvantitativa strategier då de varit klart effektivare på de mindre listorna än large cap. Detta då de strategierna använder sig av beteendemässiga misstag investerare gör, vilket lättare kan ske bland småsparare än proffsen. Det är också något man observerar genom att följa framgångsrika aktieinvesterare på bloggar och Twitter då de gärna investerar på de mindre listorna.

3 reaktioner på ”Svensk aktieägarstatistik för 2018”

 1. Intressanta siffror….
  Jag bruka göra en mer detaljerad analys av aktieägandet vartannat år (senast för 2017) och har några mindre kommentarer. Värden från 2017….

  1) Euroclear anger antalet aktier som är listade (av FI) i Sverige (för totalt 1.380 bolag). SCB anger värdet på noterade aktier (från 827 noterade bolag). Men det finns massor av aktieägare som har onoterade aktier som inte redovisas i någon statistik. Antagligen är även värdet de onoterade bolagen ganska varierande, från IKEA och och neråt… 🙂

  2) Medelvärden är extremt missvisande för privata aktieägare. Vi har några som Fredrik Lundberg och sen resten. Medianportföljen låg 2017 på 32.000.- . För 95 % av de privata aktieägarna låg medelvärdet under 200.000.-, och för att nå översta 5 % så behövdes en portfölj på cirka 2 MSEK (enligt mina uppskattningar). Inga imponerande siffror..

  3) Enligt SCB har värdet på utländska ägare gått från 6,0 % år1987 till 39,6 % år 2017. Det som också är fantastiskt är att 1960 så ägde svenska privatpersoner 75 % av börsens värde och 2018 så har det minskat till 11,5 %. Då inkluderar vi även Lundberg, Wallenberg, Persson och de andra som har ”lite mer värde” i sina aktieportföljer 2018. Det finns numera ganska få svenskar som har en hyfsat stor aktieportfölj.

  Besser

  1. Tack för förtydliganden. Det var lite svårt att utröna skillnaderna mellan rapporterna i 1) som du säger. Finns säkert många som har 50 000 – 100 000 i ett eget AB som inte räknas också (och där ingen aktuell marknadsvärdering finns).

   2) Ja, helt klart intressant att medianvärdet är lågt. Är nog också mycket beroende på att nästan hälften äger 1 aktie. Såg också i SCB:s statistik att de som har inkomster på över 1 miljon per år (lön + kapital) äger 55 % av alla aktier, så klart koncentrerat till Lundbergare och andra.

   3) Intressant verkligen. Mycket lik den utveckling som skett i USA (och säkert över hela världen). Hela aktiemarknaden har institutionaliserats helt enkelt.

  2. Samma sak har nog skett i alla länder. 1960 var det inte lätt att köpa utländska aktier för en småsparare, oavsett vilket land man befann sig i. Jag skulle nog inte säga att dessa siffror säger mycket lite om storleken på svenskarnas aktieportfölj er idag kontra 1960. Det enda som går att utläsa är just det som står. För mycket annat har ändrats för att dra några andra slutsatser.

   Denna statistiken säger heller inget om fonder, som ju innehåller aktier. Fanns ens aktiefonder 1960?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *