Två år med investerande i net-nets

För två år sedan gjorde jag en riktigt djupdykning i net-nets, en strategi som är vida känd i värdeinvesteringskretsar, speciellt de med fokus på Deep value. Det har varit en intressant resa sen dess och det har varit en intressant strategi att vara investerad i. Jag är nu efter två år ganska förvånad över den avkastning som jag fått på över 70 % under strax två år, vilket på årsbasis blir nära 33 % per år.

För den som är oinvigd är net-nets att man köper bolag under dess likvidationsvärde. Som likvidationsvärde uppskattas det vara omsättningstillgångar minus skulder. Principen är att om man köper de med tillräckligt stor rabatt fås en bra margin-of-safety. Kända investerare som Warren Buffett och Benjamin Graham har bland annat implementerat strategin och har haft en riktigt bra avkastning när de implementerat den.

Då marknader har blivit mer effektiva över åren är det många som i dagsläget är tveksamma till att en net-nets strategi fortfarande fungerar. När jag började sätta mig in i de aktuella bolagen som jag hittade (drygt 30 stycken) var jag inte heller helt övertygad av strategin då många av bolagen man kommer över är riktigt soggiga fimpar. Men som det visar sig har det varit nu två bra år för net-nets och att det är soggiga fimpar är just det fina med denna strategi, man tar upp fimparna som ligger på marken som ingen annan vill ha. Som resultatet visar gav det riktigt bra avkastning.

Min avkastning hittills är mycket i linje med studier och andra investerares avkastning. I boken ”The Net Current Asset Value Approach to Stock Investing” av Victor Wendl visade han att net-nets gav en avkastning på 27,7 % per år för bolag över 30 miljoner dollar under åren 1950-2009 de år portföljen var fullinvesterad. I en studie i boken ”Deep Value”  gav net-nets en avkastning 38,7 % under åren 1970-2013 och Montier visade på en avkastning på 35 % per år under åren 1985-2007 i boken ”Value Investing” för en global net-nets strategi. Så net-nets strategin är inget outforskat område direkt.

En annan intressant sak med denna strategi var att när jag började med den hamnade man lätt in på bloggar och bland böcker om hur man ska hitta de bästa net-netsen. Efter försök att göra den extra analysen tyckte jag inte att det gav så mycket mervärde, utan valde att övergå till systematiska regler. Som resultatet visar gick det att få bra avkastning utan att kvalitativt utvärdera företaget och jag är osäker på hur mycket en kvalitativ analys hade medfört och om det snarare skulle minskat avkastningen.

Det för tankarna tillbaka till Benjamin Grahams sista intervju som jag skrev om här på bloggen för två år sedan. Efter sina 60-år på aktiemarknaden rekommenderade han småsparare att just investera systematiskt i billiga bolag; dels i de med låga P/E-tal och dels i net-nets. Dessa ord är lika sanna idag som de var 1976. Investera systematiskt i de billigaste bolagen på börsen så blir du rikligt belönad. Här är mina senaste inköp i net-nets portföljen.

Nu får vi se hur net-nets portföljen går framöver. Nedgången under 2015-2016 gjorde att det fanns klart fler net-nets då än idag, men det finns fortfarande en del ute på den amerikanska börsen. Om vi ser nedgångar igen på världens börser kommer nog fler dyka upp. Vi får se vad som sker framöver.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.