När portföljer underpresterar

Ibland sker det att ens portfölj underpresterar och så länge man inte investerar i index är detta något naturligt. Det finns i stort sett ingen som lyckas slå index varje månad, år ut och år in. Även kvantitativa portföljer tenderar att underprestera index emellanåt, vilket är något fullt normalt och det kan hända att kvantitativa strategier underpresterar index över 3 år åt gången. Tänk exempelvis om du varit investerad i värdeaktier under IT-bubblan, då hade du sett riktigt dålig avkastning under åren 1997-2000, medan det motsatta under åren 2000-2003.
Nedan är ett exempel på hur ett sådant fall i dagsläget. Det är Alpha Architects ETF QVAL, som investerar kvantitativt i 50 värdeaktier på USA-börsen. Sedan mitten av 2015 har denna strategi underpresterat breda S&P 500 index med drygt 17 %. Mycket på grund av att under denna tid har aktier som de i FANG gått riktigt bra, medan QVAL ägt mycket retail som blivit krossade på grund av retail-döden i USA. Mycket i likhet med IT-bubblan, där heta IT-aktier överpresterade traditionella företag och det har i dagsläget lönat sig mer att köpa Amazon till P/E 300 än retail-aktier till P/E 10. Först senaste månaden har nu QVAL tagit ikapp något.
Men det kan också gå ganska annorlunda för olika strategier. Min egna amerikanska/globala värde-portfölj som investerat i kvantitativt billiga bolag under samma period har gått klart bättre. Stor anledning till det var att jag aktivt passade på att köpa billiga gruvbolag och oljeplattformar vid gynnsamma tillfällen första året. Trots det var grundidén densamma; köp kvantitativt billiga bolag.
Men grafen ovan döljer svåra stunder som inte syns och är just på grund av detta som jag gick över till att investera helt kvantitativt för att undvika beteendemisstag, exempelvis som att sälja på grund av motvind. Första svåra stunden var från förra sommaren till november förra året. Portföljen gick ner med -18,5 % när index var upp under samma period. 
Andra perioden var under januari tills i maj i år då portföljen gick ner med -12,5 % när index var upp lika mycket. Alltså en underprestation med hela 25 %.
Trots att portföljen gett hela 85 % i avkastning när index gett 25 % har den under två tillfällen sett en underprestation på mer än 20 %. Det är också den stora anledningen till att dessa strategier fungerar eftersom det är många som inte klarar av denna typ av underprestation. För att slå index måste man vara annorlunda än index, vilket detta klart visar på.
Ett annat exempel på underprestation i närtid är Dual momentum som endast gett 8 % avkastning sedan början av 2016, se nedan. Detta under samma period som en global indexfond skulle gett 28 % avkastning. Alltså har portföljen underpresterat index med hela 20 % under en tvåårsperiod. Men här är det viktigt att veta varför man använder trendföljning i sin portfölj; för att skydda mot stora förluster. Det man uppoffrar för detta skydd är att riskera att inte få hela uppsidan som under 2016. Trots detta har strategin som helhet gett 15+ % i avkastning sedan 70-talet.
Lite tips att tänka på när portföljer underpresterar:
 • Diversifiera mellan olika strategier. Ingen kvantitativ strategi fungerar hela tiden utan kan underprestera under enstaka perioder.
 • Om man inte investerar i index kommer man vara annorlunda än index. En av de mest framgångsrika investerarna Joel Greenblatt beskrev att hans portfölj kunde gå ner med 20 % på någon vecka. Detta under perioder där han lyckades få 50 % avkastning per år. Det gäller att veta varför ens strategi fungerar och hålla hårt i denna.
 • Undvik följa börsen för nära och strategin för nära. Bäst resultat får de som sällan kollar sin portfölj. Över tid fungerar sunda investeringsstrategier.
 • Kom ihåg varför du investerade i strategin från första början. Undvik att agera på kortsiktiga marknadssignaler.
Att portföljer underpresterar är något fullt naturligt och det man får tänka på är att det är just av denna anledning strategin fungerar. För om den alltid skulle fungera så skulle klart många fler göra det. Bästa är att logga ut från depån och göra något annat istället. För om man investerar på ett bra sätt tenderar det att gå bra över tid, oavsett hur dåligt det går kortsiktigt.

3 reaktioner på ”När portföljer underpresterar”

 1. Tröstrika inlägg när min portfölj just nu underpresterar eftersom flera stora innehav har det tufft samtidigt. Jag tror dock fortsatt på min plan och vill inte sälja om inte kommande rapporter bekräftar en annan bild än när jag investerade.

  Jobbar som du skriver på att diversifiera mer och också få in mer utdelningstillväxtaktier för att komplettera. Det svåra tycker jag är att min portfölj är ganska väl diversifierad sett över antal aktier men det är lite frustrerande när just de stora innehaven faller samtidigt som vinnarna är ganska små positioner. Företag som Multiconsult och Serneke tror jag dock tiden kommer ge rätt när nya rapporter kommer på lite sikt.

 2. Håller med föregående talare. Tröstrikt.

  En psykologisk faktor som jag (och säkerligen många andra) brottas med när portföljen är på dekis (som nu) är att tankarna om att det kommer gå att köpa bolagen så ("extremt!!") mycket billigare när det rasat ännu mer förstärks. Denna svallande känsla försöker jag balansera upp med tanken på att det faktum att jag upplever att portföljen underpresterar kursmässigt innebär ju att jag anser att bolagen redan är för billiga.

  Det är inte alltid lätt att vara människa.

  mvh,
  gniden
  https://gniden.wordpress.com/

 3. Vad bra att ni finner det tröstrikt. Kan tillägga att något som också är extra jobbigt som i min globala portfölj ovan är att ha riktigt bra perioder som sen vänder till riktigt dåliga perioder. Kan vara jobbigt att se portföljen underprestera mycket efter överprestation. Viktigt att inte ändra uppfattningen markant vid underprestation. Så länge grundtesen inte ändras är det värt att hålla kvar. Däremot märkt att det varit värt i enstaka tillfällen att sälja bolaget då grundtesen ändrats och det varit värre än man trott. Varit fallet i mycket shipping och oljerelaterat på grund av råvarupriserna och marknaden. Men i stabila bolag brukar det inte omsättningarna ändras så mycket så det är värt att sälja. Då kan kortsiktiga fluktuationer ge tillfällen. Och kör man kvantitativt bör man inte gå in och peta.

  Kan också tillägga att denna typ av tillfällen ger också möjligheter. Trender kommer och går på marknaden och det gör att man kan ta till vara dessa. Tillväxtmarknader och globala värdeaktier var sådana tillfällen i början av 2016. De hade underpresterat övriga marknader en del under 2014-2016. Sen dess har de gett 50 % avkastning på mindre än två år.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *