Global kvantitativ värdestrategi

På grund av mäklarnas sänkningar av courtage mot marknader världen över har jag valt att skapa en global kvantitativ värdestrategi. Efter sänkningarna har nu både Nordea och DeGiro bäst courtage med 0,03-0,06 % på alla köp där DeGiro också har möjlighet till att undvika valutaväxling. Själv är jag däremot kund hos Avanza och trots det billigare courtage som också sänkt courtaget men inte lika mycket, förhoppningsvis kommer också Avanza sänka mer framöver för att stå sig i konkurrensen.

Denna globala kvantitativa värdestrategi kommer att ersätta min tidigare Value composite + F-score för USA och mina innehav i ETF:erna IVAL och IMOM. Anledningen till det stora bytet är att just gå över och sköta allt kvantitativt aktiesparande själv och för att utnyttja den effekt som finns om man investerar i flera marknader (se detta inlägg).

Anledning till byte
Här är lite motiveringar till bytet:

  • Får exponering mot mindre bolag i jämförelse med stora bolag via ETF:er. Skillnader i tester av småbolag vs stora bolag:
    • What works on Wall Street: 3 % mer per år mellan bolag på över 200 MUSD jämfört med large cap bolag
    • OSAM: 4 % per år mer för bolag mellan 50 MUSD och 200 MUSD jämfört med de över 200 MUSD
    • Acquirers Multiple: 8 % mer per år för bolag över 200 MUSD jämfört med large cap (topp 1000 aktier, > 3000 MUSD)
  • Exponering mot 70 % av världens marknadsvärde. Synergieffekt kan ge uppemot 2-3 % per år jämfört med att ha enskilda marknader.
  • Koncentrerad portfölj. Historiskt har det gett 2 % per år i högre avkastning mot en diversifierad portfölj på 50-100 aktier.
  • Bättre strategier. Uppskattad effekt 1-2 % per år utifrån tester.

De flesta av motiveringarna ovan är till varför jag nu bytt ut ETF:erna mot en egen strategi, medan synergieffekt också gäller för den tidigare amerikanska portföljen. Om vi lägger ihop de olika effekterna ovan fås en avkastning på närmare 5-10 % mer i jämförelse med ETF:erna. Nu kanske det inte blir så stor skillnad, men den stora skillnaden blir främst att investera i mindre bolag där den stora skillnaden i prissättning finns.

Strategin
Då courtaget är ganska hög så kan jag endast ha en strategi. Efter nu studerat alla möjliga studier så har jag kommit fram till att bäst är ändå Trendande värde (trending value). Därmed kommer jag starta en koncentrerad Trendande värde-portfölj med 10 aktier som investerar i de bästa och billigaste aktierna i USA, Kanada, Norden, Tyskland, Holland, Belgien, Portugal, Frankrike och Italien. Gränsen i marknadsvärde kommer att vara 50 MUSD, med en viss gräns för likviditet.

Anledningen till att just använda 50 MUSD i gräns är att komma åt de mindre bolagen som är mindre bevakade av lokala aktörer, något som visat sig varit lönsamt i de flesta fallen. Det är den stora fördelen som småsparare.

Kostnad
Minsta courtagekostnaden hos Avanza är 0,25 % för aktier i Norden, Tyskland, Finland, USA, Kanada, Holland, Belgien, Portugal, Frankrike och Italien (70 % av världens börsvärde) med de nya courtagen. Minsta courtage skiljer sig på de olika marknaderna och courtaget blir då högre på vissa om man inte investerar 40 kr / 0,25 % = 16 000 kr per position, en avvägning man för göra beroende på storlek på portfölj. Med ett byte per år och en växlingsavgift på 0,25 % per köp blir kostnaden per år totalt 1 %.

Summering
Med de nya courtagen kommer jag att investera i en koncentrerad portfölj med 10 aktier efter trendande värde i Nordamerika och Europa. Totalt kommer denna portfölj utgöra ca 20 % av mitt sparande och kommer med min net-net portfölj, EYLD och GVAL utgöra den internationella exponeringen av aktiesparandet. Det känns både roligare och bättre att ha nu full kontroll över denna strategi, och förhoppningsvis kommer det leda till högre avkastning framöver.

Källor:
OSAM – Microcap as an Alternative to Private Equity
http://blog.alphaarchitect.com/2014/10/07/the-quantitative-value-investing-philosophy/#gs.tb950Jk
http://acquirersmultiple.com/2016/05/comparing-the-acquirers-multiple-in-three-universes/

How Concentrated Should You Make Your Value Portfolio?


http://www.tradevenue.se/Investerarfysikern/global-v%C3%A4rdeinvestering

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.