Indikerad tillväxt: Omvänd DCF

Med anledning till gårdagens aprilskämt och att jag för tillfället håller på att läsa boken ”The Little Book of Behavioral Investing” av James Montier tänkte jag skriva om omvänd DCF. Boken ”The Little Book of Behavioral Investing” är en riktigt bra bok som tar upp en massa om beteendeinvestering och hur man ska tänka, samt varför många gör fel på marknaden. James Montier är ett fan av värdeinvestering och har gjort många tester av just kvantitativ värdeinvestering internationellt, se mitt tidigare inlägg ”Global värdeinvestering”. Han har också en kritisk hållning och är allmänt kritisk mot DCF-modeller, Value-At-Risk och andra modeller som använder mycket prognoser. Skeptisk contrarian är hans synsätt och är något som återspeglas i min egen investeringsmetodik.

Ett intressant koncept som han just introducerar i sin bok är omvänd DCF, alltså omvänd diskonterade kassaflöden (för mer info, läs denna artikel). Det blir en slags verklighetsanknytning med vilken tillväxt priset på bolaget indikerar och gör så att man ser upp för att betala för mycket med tillväxt. Två bra sidor för att beräkna DCF är Börsdata och Gurufocus.

Vanligtvis beräknas ett diskonterat kassaflöde som kommande tio års kassaflöden diskonterade till en viss ränta, där vanligtvis anges diskonteringsräntan till den långsiktiga avkastningen på aktiemarknaden (ca 10 %). Det kan lätt jämföras med att man istället skulle investera i en indexfond. Därefter beräknas terminalvärdet och jag har sett tre olika beräkningar på den som gett ganska lika resultat:

  • Säljer efter 10 år för P/E 10 (används i boken Dhando Investor).
  • 30 år terminaltillväxt på 4 % per år med 20 % säkerhetsmarginal (används av Börsdata).
  • 10 år terminaltillväxt på 4 % per år (används av Gurufocus).

Alla dessa använder en kostnad för kapital/diskonteringsränta på 10 % och beräknar tillväxten på 10 år.

Den indikerade tillväxten per år för ett bolag om vi använder ovanstående formel är följande för olika P/E-tal:

P/E 10: 1,5 %
P/E 15: 8 %
P/E 20: 12 %
P/E 25: 15 %
P/E 30: 18 %

Det är också viktigt att tänka på när man gör sådana beräkningar att tidigare tillväxt dålig indikation på framtida tillväxt. Oftast är det tvärtom, varför värdeaktier som haft låg tillväxt oftast överpresterar börsen eftersom deras tillväxt ökar. Sen är det bra att jämföra implicerad tillväxt mot statistik över tillväxt på bolag under tioårsperioder. Från artikeln nämnd ovan återfinns följande graf av tillväxten i vinster under en tioårsperiod:

För att ta några exempel kan vi använda Gurufocus bra tjänst där man kan göra exakt samma beräkning ovan för aktier på USA:s börs. Vi kollar några av de mest populära aktierna bland Avanzas kunder och deras värderingens implicerade tillväxt:

Apple, 10 % per år
Walt Disney, 12 % per år
Facebook, 22,5 % per år
Starbucks, 18 % per år
Google, 18 % per år
Amazon, 45 % per år
Netflix, 55 % per år

Av de ovan ser förväntan på tillväxt i Apple och Walt Disney ganska okej ut, medan den sticker iväg för Facebook, Starbucks och Google och måste därmed hamna på högra änden i grafen ovan. Förväntan på Netflix och Amazon är sjukt höga och det ska bli intressant om de lyckas, som syns i grafen ovan är en vinsttillväxt på 50 % per år i tio år knappt ens med och något endast ett fåtal bolag lyckas med. Vi får se i vilket läge vi är i om tio år och om de lyckats, men i allmänhet summerar det min skeptiska syn på tillväxtinvestering, då det är otroligt svårt att åstadkomma hög tillväxt över lång tid.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *