De stora spelarna på Stockholmsbörsen

Av ren nyfikenhet valde jag att studera vilka som är de stora spelarna på Stockholmsbörsen och som kapitalförvaltare i Sverige. Det var ganska intressant statistik jag fick fram. Storbankerna är klart de största, men tätt följda av pensionsförvaltare. Investmentbolagen och specialiserade fondförvaltare är ganska små i jämförelse.

Börsvärde av stora aktiebolag som jämförelse:
H&Ms börsvärde 400 miljarder
Ericssons börsvärde 180 miljarder

Kapital under förvaltning

Storbanker (kapital under förvaltning):
Nordea: 3000 miljarder
SEB: 1781 miljarderSwedbank Robur: 1000 miljarder
Handelsbanken: 542 miljarder

Pensionsförvaltare:
Alecta Pension: 730 miljarder
AMF Pension: 563 miljarder
Folksam: 525 miljarder
Storebrand: 500 miljarder
Skandia: 407 miljarder

AP4: 312 miljarder


Investmentbolag:
Investor: 300 miljarder
Industrivärden: 94 miljarder

Fondförvaltare:
Carnegie: 155 miljarder
SPP Fonder: 153 miljarder
Länsförsäkringar: 148 miljarder
Didner & Gerge: 61 miljarder
Spiltan: 25 miljarder

Största Sverigefonder:
Didner & Gerge 41 miljarder
AMF Aktiefond Sverige: 27 miljarder

Förvånande är Didner & Gerges Sverigefond den största sverigefonden idag, vilket troligtvis kommer leda till svårigheter att framöver slå index. Trots att de är största sverigefonden utgör de endast en bråkdel av index.

En stor anledning till denna studie var just att se vilka som styr kapitalet på Stockholmsbörsen. Det är klart till mestadels storbankerna och pensionsförvaltarna, vilket man märker i ägarlistorna bland storbolagen. De har också så mycket kapital under förvaltning att de måste fokusera på storbolag, makro och liknande, något som talar för möjligheterna som småsparare. Om man vill försöka slå börsen måste man veta vilka man spelar emot, vilket i detta fall många gånger är stora banker och pensionsbolag.

En annan intressant observation är också att om man kollar i ägarlistorna på stora bolag så är inte ägandeskapet jämn av ovanstående förvaltare. Alltså, det är få som använder indexförvaltning, vilket gör att indexförvaltning inte är exakt implementerat bland de stora förvaltarna. Trots det är de stora förvaltarna kända för att ha liten aktiv andel (Active share). Och om man kollar bland de mindre bolagen finns flera stora förvaltare inte alls i listorna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.