Treårsjubileum

Det är många jubileum som inträffar nu vid detta månadsskifte och i det nästa; min anställning som doktorand, mitt sparande och denna blogg. Det är inte en ren tillfällighet att alla startade samtidigt, utan då jag i slutet av min utbildning hade intresserat mig för ekonomi och sparande bestämde jag mig att börja spara ordentligt när jag började jobba. Min plan att köpa bil, ny TV och lägenhet byttes snart ut mot att köpa aktier.

Nu har tre stora milstolpar passerats inom dessa tre områden. Innan jul blev jag licentiat i fysik (för de som undrar är det ungefär halvvägs doktorsutbildning). Mitt sparande är nu högre än min årslön efter skatt och antalet läsare på denna blogg är mer under en vecka än under hela första året. Som Bill Gates kända citat lyder; “Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years”. Det är oftast det underliggande konceptet i att t.ex. doktorera, bygga upp en aktieförmögenhet eller en bra blogg. Långsiktigt och ihärdigt arbete.

För att motivera en själv under längre tid har jag märkt att det är bra att ständigt dokumentera och diskutera sakerna. Det gör jag dels genom denna blogg, men också genom andra verktyg. Varje månad noterar jag mitt totala aktieinnehav och annat sparande i en Excel-fil så man får fina grafer och kan analysera utvecklingen i efterhand. Nedan visas utvecklingen för det totala kapitalet de senaste tre åren:
Utvecklingen för det totala sparandet har också gått bra, vilket syns i grafen nedan. Här bör man ha i åtanke att under en stor del av tiden låg ca 20 % i räntepapper och fram tills mitten av 2015 låg det mesta av aktiesparandet i indexfonder. Trots det är den genomsnittliga årsavkastningen på 18,4 % per år och Sharpekvoten närmare 3. 
Ett annat jubileum som firas detta månadsskift är att det är två år sedan jag valde att starta mina aktieportföljer. Till en början skötte jag både portföljerna aktivt och kvantitativt, men då jag insåg att jag inte tillförde mycket av att vara aktiv så sköts de nu kvantitativt. Två år är ganska kort tid att utvärdera på, men en avkastning på 60 % över index är helt okej. I denna takt innebär det en totalavkastning på 32 % per år, vilket är en mycket hög takt som jag tror kommer vara lägre framöver, speciellt om det kommer en björnmarknad.
Det ska bli intressant att se vad nästkommande tre år bjuder på. Själv tror jag att det kommer bli en del intressanta händelser och det är en del planerat för dessa tre år, bland annat att jag ska avsluta min doktorand och försöka bli doktor i fysik. Men det sker också en hel del andra intressanta utvecklingar relaterat till bloggen som ni läsare kommer notera under det kommande året. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *