Ombalansering av portföljen

På grund av ett större uttag ur portföljen så kommer jag behöva göra en större ombalansering, vilket gör att jag kan anpassa så att portföljen kan återgå till den optimala allokering som jag eftersträvar. Det har också fått mig att leta upp lite material om hur man bäst ombalanserar portföljen.

Om just ombalanseringar är det något som diskuterats här på bloggen. Det finns en hel del studier och en som jag kom över nyligen är av Vanguard. Nedan visas avkastningen och hur ofta man behöver balansera om man har olika tröskelvärden på en portfölj med 60 % aktier och 40 % obligationer. Man ser att det är nästan samma avkastning fås om man fördelar om varje månad som om man fördelar om då fördelningen skiljer sig med 5 % (alltså blivit 55 % aktier och 45 % obligationer). Om man sedan kontrollerar det en gång per månad, kvartal eller år spelar det ingen större roll för avkastningen, men antalet ombalanseringar minskar från 58 st till 28 st under loppet av 84 år. Så att använda en 5 %-ig gräns för sin fördelning som man ser över månadsvis, kvartalsvis eller årligen är en bra strategi.

Ytterligare en kommentar från studien är att de märkte att man kan balansera om portföljen endast utifrån kassaflödet från utdelningar, vilket var ca 4-5 % av portföljvärdet varje år. Det man gjorde var helt enkelt att använda utdelningarna för att köpa den del av portföljen som var underviktad. Detta är också bra nyheter för den som sparar mer än 5 % av portföljvärdet i nyinsättningar varje år, vilket gör att det lätt går att balansera med det i kombination med utdelningar. En bra kombination är att balansera om årsvis med 5 %-ig gräns och att investera i det som är underviktat med insättningar och utdelningar.

Källa: Vanguard

Jag kommer att försöka balansera om till min nuvarande målallokering, som är att ha:
55 % i aktier
5 % i guldbolag
30 % i tillgångsstrategier
10 % i räntor
För att klara uttaget så har jag sålt av en del aktier, men räntedelen har minskas mest eftersom den är mest likvid och jag ville inte sälja av för mycket för att orsaka för mycket courtage. Framöver kommer därmed insättningar att främst göras i räntedelen, vilket gör att det inte blir mycket aktieinköp i vår. Därefter kommer prioriteten bli internationella aktier, då målet är att ha en tredjedel i Sverige, USA och internationella aktier (i dagsläget är det 35-35-30 %).

Vi får se vid nästa årsskifte om det är lämpligt att göra liknande ombalansering då. Själv kommer jag utgå från reglerna i studien ovan, att använda kassaflödet i form av nysparande och utdelningar att investera med. Om nu också portföljfördelningen skiljer sig mer än 5 % vid nästa årsskifte kan det bli läge för en större ombalansering.

Flera läsare har också frågat mig om hur jag resonerar ifall vi går in i en långvarig björnmarknad, och det är helt enkelt utifrån reglerna ovan. Visst är det bra att avvakta att köpa tillgångar med negativt momentum, men det har många gånger visat sig bra att spara upp en kassa utifrån insättningar och passa på när marknaden överreagerar. Tycker vi sett många exempel på det senaste två åren. Viktiga är bara att vara medveten när man köper att det mycket väl kan fortsätta nedåt, därför har man en allokering så man inte tar för stora risker. Det är ju oftast bättre att passa på att öka när aktier gått ner med -20 %, som för ett år sen, och minska när de gått upp med + 20 %, som idag, än att göra tvärtom. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *