Att få över 100 % avkastning på under 2 år

Jag har haft en riktig nybörjartur, en av mina aktiva portföljer är nu upp med över 100 % som syns i grafen nedan. Det är närmare 45 % avkastning per år, vilket är en riktigt hög avkastning. Nu med det rally som skedde efter Trump som vinnare i presidentvalet fick det de amerikanska värdeaktier som portföljen är investerad i att rusa i höjden, som syns nu för den senaste månaden.

Hur har jag kunnat nå denna avkastning och vad ligger bakom det? Hade jag kunnat göra det bättre? Min filosofi från början har varit att investera i rent kvantitativt billiga bolag och det är där jag främst har letat. Till min hjälp har jag använt en checklista för att hitta de bolag som haft bäst potential. Dessa har köpts och behållits i ca 1 år och allt har redovisats här.

Jag hade turen att identifiera och hoppa på tåget på några riktigt bra aktier under denna tid. Här är en kort sammanfattning av de som gick bäst:

  • Per Aarsleff och Bakkafrost, två bra bolag med låg EV/EBIT och högt momentum. Gav 50 % respektive 80 % i avkastning.
  • Lucara Diamond och Oriflame, två bolag med låg EV/EBIT och hög ROC och underliggande bra verksamhet. Gav 90 % respektive 75 % i avkastning. 
  • Lundin Mining, TimkenSteel, Century Aluminium, Alacer Gold Corp som alla var i den utbombade gruvsektorn efter årsskiftet och värderades till under P/B 0,3 med bra F-score. Gav 50 %, 130 %, 150 % och 50 % i avkastning. 
Alla ovan gick riktigt bra och var bra affärer. Utöver det köpte jag bolag som gått bra men sålt för tidigt, så som Dedicare och Byggmax. Att sälja för tidigt har nog varit mitt största misstag, många bolag borde ha behållits i flera år. Skulle jag sätta ihop en mer aktiv svensk portfölj igen skulle jag nog inte ha några problem att ta med t.ex. Lucara, Oriflame, Dedicare och Byggmax. 
Trots de fullträffar som gjordes var största anledningen till att portföljen gick så bra p.g.a. att jag satsade rätt i gruvsektorn vid årskiftet. Trots att de företag jag valde gick riktigt bra insåg jag i efterhand att jag hade lyckats bättre om jag köpt de breda gruv-ETF:erna XME och GDX. Så den bra utvecklingen är främst på grund av att jag lyckats ligga exponerad mot rätt faktorer. Detsamma gäller de flesta aktier som jag köpt, det har snarare varit faktorerna som drivit utvecklingen än ett bra aktieval. Men jag har också insett att flera av de bolag som jag köpte till en början skulle ha köpts på längre sikt. 
Lärdomarna jag dragit av dessa två år är att det många gånger kan vara mer värt att köpa aktier av rätt faktorer och rätt marknader. Därför har jag bytt mitt fokus från att sitta med min checklista och leta i listor efter intressanta kandidater till att istället se var det är intressant att satsa pengarna. I somras valde jag att köpa amerikanska net-nets och value composite bolag i den aktiva portföljen, så nu sker det mesta av inköpen rent mekaniskt. Detta för att det lätt blir att man överanalyserar bolag och köp- samt säljbeslut, vilket gör det ganska tidskrävande. Istället är fokus på att dels hitta intressanta marknader, t.ex. är nu uranbolagen intressanta via ETF:en URA, då de varit i en lång björnmarknad på samma sätt som gruvbolagen var vid årsskiftet. Anledningen till att jag har en mer kvantitativ approach är att man lättare kan genomlida motgångar då jag inte behöver förlita mig på min egen bedömning. För mig är det t.ex. mycket lättare att se stora nedgångar i Lucara och Oriflame när de ägs av ren kvantitativ karaktär och inte efter egen bedömning.
Nu får vi se nästkommande år. Det är svårt att tro att jag lyckas få samma avkastning framöver, dels då jag valt att vara mindre aktiv. Det har tagit ganska mycket tid att förvalta den aktiva portföljen och med många idéer och intressanta strategier blir det för mycket, portföljen utgör också endast 20 % av mitt totala sparande. Sen i somras har jag inte gjort något i portföljen och det har varit riktigt skönt att inte behöva bry sig utan låta portföljen arbeta på av sig själva och har sen dess gått upp med 20 %. Det är också lite tanken i mitt sparande, det ska arbeta på bra på sikt utan större underhåll om jobb och familj behöver mer tid. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *