Tester av Magic Formula på de nordiska marknaderna

Under åren har jag kommit över ett antal uppsatser som stödjer tesen om att Magic formula fungerar i Sverige och Norden. Valde att sammanställa alla studier jag hittat på Uppsatser.se om Magic formula. Det är den mest testade strategin här i Norden och visar sig att ha fungerat bra, liksom många tester visar. Det är extra intressant att se då flera har bekräftat det oberoende av varandra, på lite olika marknader och under olika perioder. Dessa är uppsatserna:

Värdeinvesterande – Historiskt test av Magic Formula på den nordiska marknaden 
Victor Kask, Marcus Löfgren, Petter Werner, Lund 2009
Testar Norden, alla listade aktier.  Visar på 20,8 % CAGR under 1994-2009 (MSCI Nordic ca 5 % CAGR).


Back testing “The Magic Formula” in the Nordic region
Victor Persson, Niklas Selander, Stockholm 2009
Testar Norden, alla listade aktier. Visar på 14,68 % CAGR under 1998-2008 mot 9,28 % för MSCI Nordic. Efter kostnader 11,98 %. 

Value Investing and The Magic Formula – a method for successful stock investments
Andreas Goumas, Peter Källström, Lund 2010
Testar Stockholmsbörsen, alla listade aktier. Totalt 15,04 % CAGR under mars 1999 – januari 2010 (OMXSPI ca 4 % CAGR).

Effektivisering av Magic Formula Investing – En studie över investeringsstrategier på den svenska aktiemarknaden

David Gustafsson och Johan Selling, Uppsala 2014
Testar Stockholmsbörsen, alla listade aktier. Totalt 15 % marknadsjusterad överavkastning under åren 2006-2013. Testar också F-score som visar sig vara bra för undvika dåliga bolag (låg F-score). 

Värdeinvesteringar på Stockholmsbörsen – En tillbakablickande studie av The Magic Formula och Benjamin Grahams senaste strategi.
Henrik Färdig Stefan Hammarling, Uppsala 2016

Testar Stockholmsbörsen, alla listade aktier. 2005-2015, 19,37 % avkastning per år (ej CAGR) för Magic Formula och 10,71 % för Graham efter skatter och courtage (OMXSPI 9,44 % per år). Kommenterar Gustafsson och Selling och påpekar att de utökar studien med skatter och längre period vilket gör att de får 10 % marknadsjusterad överavkastning mot 15 %.

Andra tester:
Börsdata
Under åren 2001-2016:
Mid och large cap: 18,7 % per år
Stockholmsbörsen, alla aktier: 15,9 % per år
Hela Börsdata: 14,4 % per år

Värdebyrån
Testar hela Stockholmsbörsen under 2002-2012, gav 23,8 % per år.

Så totalt sett har vi ett flertal studier som bekräftar att Magic Formula har funkat de senaste 20 åren på Stockholmsbörsen och på de Nordiska marknaderna. Som det verkar spelar det inte så stor roll om vilken börs man investerar på och vilken storlek. De flesta har inkluderat alla bolag som är listade på Stockholmsbörsen (men inte First North etc) och på de nordiska börserna. Det som talar för att investera på alla nordens börser är diversifieringen, medan det som talar emot är valutarisk och extra kostnader. Resultaten är tvetydiga om vad som är bäst att investera i av Sverige vs Norden ovan, så bästa rådet är nog att göra det man är mest nöjd med. På sikt har resultatet varit ganska likvärdigt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *